Update: survey Eemsgeul en vaargeul Terschelling bijna afgerond

Nieuwsbericht

Update: survey Eemsgeul en vaargeul Terschelling bijna afgerond

Gepubliceerd op: 1 februari 2019, 17:05 - Laatste update: 1 februari 2019, 17:22

De Eemsgeul en de vaargeul boven Terschelling zijn inmiddels bijna compleet gesurveyed; dat wil zeggen dat alle objecten op die plekken in kaart zijn gebracht. Het merendeel van de objecten is tot nu toe aangetroffen in de vaargeul boven Terschelling.

Bergingsschepen

De bergingsschepen, Atlantic Tonjer en Geosund, zijn twee weken geleden gestart met de berging van de containers in de Noordzee. Op dit moment worden de losse objecten die de surveyschepen op de zeebodem hebben gelokaliseerd naar boven gehaald. Het gaat dan om onder meer stukken container, delen van auto’s en divers afval. Inmiddels zijn bij de bergingsoperatie op de Noordzee 23 unieke delen van containers geborgen. Beide bergingsschepen zetten ook een onderwaterrobot (ROV) in voor het opruimen van objecten op de zeebodem. Het geborgen materiaal wordt door de berger naar Harlingen gebracht om te worden verwerkt.

Sonarbeelden

De sonarbeelden geven meer objecten aan dan containers die overboord zijn gevallen. Dat is een indicatie dat een groot deel van de containers niet heel zijn gebleven tijdens de val. Dat is logisch; de val van de containers van het schip op de zeebodem is vergelijkbaar met een val vanaf de twaalfde verdieping van een flatgebouw. Als het gros van de losse objecten omhoog is gehaald, worden de overgebleven hele containers geborgen.

Meer rondom berging containers

De verantwoordelijkheid voor de berging ligt bij de reder van de MSC Zoe. Rijkswaterstaat coördineert en monitort of de berging binnen de vastgestelde kaders gebeurt. Schepen van de berger, defensie en Rijkswaterstaat brengen de zeebodem in kaart en zoeken naar containers en ander afval. Bij de bergingsschepen liggen (vissers)schepen stand-by om afval dat niet in de grijper meekomt, meteen op te ruimen. Bij een (significante) golfhoogte van 2 meter of meer moeten de werkzaamheden gestaakt worden.