Geluidregister

Het geluidregister is een online interactieve kaart met daarop alle geluidreferentiepunten en de bijbehorende geluidproductieplafonds.

Op dit moment zijn de geluidregistergegevens van de rijkswegen nog niet via Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) beschikbaar. Tot die tijd kunt u de geluidbrongegevens van de rijkswegen opvragen door het contactformulier Geluidregister in te vullen. U ontvangt de gegevens binnen 3 werkdagen.

Contactformulier Geluidregister

Met de geluidbrongegevens kunt u ook zien hoe de geluidproductieplafonds bepaald zijn. De datawijzigingen van het geluidregister voor rijkswegen wordt door Rijkswaterstaat beheerd.

Geluidreferentiepunten en geluidproductieplafonds

Aan beide kanten van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 geluidreferentiepunten ingesteld. Dat zijn geen daadwerkelijk aanwezige ‘meetpalen’, maar denkbeeldige punten in een digitaal rekenmodel. De geluidreferentiepunten liggen steeds op circa 50 m afstand van de weg, op 4 m hoogte en 100 m uit elkaar.

Voor ieder geluidreferentiepunt is de maximaal toegestane hoeveelheid geluid van de rijksweg berekend. Dit maximum noemen we het geluidproductieplafond of GPP. In elk geluidproductieplafond is een bepaalde geluidruimte opgenomen.

Daardoor kan op de meeste rijkswegen het verkeer nog een beetje groeien of een kleine wijziging aan de weg plaatsvinden zonder dat direct het geluidproductieplafond wordt overschreden.

In het geluidregister kunt u al deze geluidreferentiepunten opzoeken en kijken waar ze precies liggen. Ook staat erbij vermeld wat het geluidproductieplafond voor ieder geluidreferentiepunt is en op basis van welke gegevens dit plafond is vastgesteld.

Vragen over geluid?

Voor vragen over geluid of geluidoverlast kunt u ons contactformulier Geluidregister invullen of op een andere manier contact met ons opnemen.