Geluidregister

Het geluidregister is een online interactieve kaart met daarop alle geluidreferentiepunten en de bijbehorende geluidproductieplafonds.

Ook is te zien op basis van welke gegevens het geluidproductieplafond is bepaald. Die gegevens zijn de zogenoemde geluidbrongegevens van het geldende geluidproductieplafond. Het geluidregister voor rijkswegen wordt door Rijkswaterstaat beheerd en is via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) in te zien.

Bekijk het geluidregister in CVGG

Geluidreferentiepunten en geluidproductieplafonds

Aan beide kanten van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 geluidreferentiepunten ingesteld. Dat zijn geen daadwerkelijk aanwezige ‘meetpalen’, maar denkbeeldige punten in een digitaal rekenmodel. De geluidreferentiepunten liggen steeds op circa 50 m afstand van de weg, op 4 m hoogte en 100 m uit elkaar.

Voor ieder geluidreferentiepunt is de maximaal toegestane hoeveelheid geluid van de rijksweg berekend. Dit maximum noemen we het geluidproductieplafond of GPP. In elk geluidproductieplafond is een bepaalde geluidruimte opgenomen.

Daardoor kan op de meeste rijkswegen het verkeer nog een beetje groeien of een kleine wijziging aan de weg plaatsvinden zonder dat direct het geluidproductieplafond wordt overschreden.

In het geluidregister kunt u al deze geluidreferentiepunten opzoeken en kijken waar ze precies liggen. Ook staat erbij vermeld wat het geluidproductieplafond voor ieder geluidreferentiepunt is en op basis van welke gegevens dit plafond is vastgesteld.

Vragen over geluid?

Vragen over geluid of geluidoverlast kunt u stellen bij Rijkswaterstaat via het gratis telefoonnummer 0800-8002.