Documenten Kader Beheer Groenvoorzieningen

Het Kader Beheer Groenvoorzieningen 2022 is het verplichte document met contracteisen betreffende Beheer en Onderhoud aan groenvoorzieningen langs Rijksinfrastructuur. Het is belangrijk dat in een contract is vermeld welke versie van het Kader van toepassing is, want dat bepaalt welke eisen gelden.

Parallel aan het Kader is er de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2022. De Leidraad bevat achtergrondinformatie over Beheer en Onderhoud aan Groenvoorzieningen. De Leidraad is informatief; daarmee heeft dit document geen verplichtend karakter. 

Het Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen is ook een informatief document, dat de methode geeft bij het toekennen van vegetatietypen aan bermvegetaties.

Document: Overzicht van de vegetatie langs rijkswegen

Document: Kader Beheer Groenvoorzieningen 2022

Document: Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2022