Bijzondere dieren en planten in de Nederlandse natuur

Voor bijzondere planten en dieren hoeft u niet ver van huis te gaan. Het IJsselmeergebied bijvoorbeeld is een natuurgebied van wereldformaat. Het is het grootste zoetwaterbekken in West-Europa.

Fauna die het weer beter maakt door goed natuurbeheer

Veel dieren en planten leven in dit natuurgebied. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterkwaliteit en de ecologie in het gebied te verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Dankzij die maatregelen hebben deze soorten weer een beter vooruitzicht: