Bijzondere dieren en planten in de Nederlandse natuur

Voor bijzondere planten en dieren hoeft u niet ver van huis te gaan. Het IJsselmeergebied bijvoorbeeld is een natuurgebied van wereldformaat. Het is het grootste zoetwaterbekken in West-Europa.

Fauna die het weer beter maakt door goed natuurbeheer

Veel dieren en planten leven in dit natuurgebied. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterkwaliteit en de ecologie in het gebied te verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Dankzij die maatregelen hebben deze soorten weer een beter vooruitzicht:

Voor de jongsten

Kun jij ook geen genoeg krijgen van de quaggamossel of de grote karekiet? Speel dan nu ons IJsselmeer memoryspel over de Big en Tasty (PDF, 11 MB) en leer de dieren en planten in het IJsselmeergebied nog beter kennen. Print, knip en plak de kaarten en spelen maar.