Werkwijzer Hinderaanpak

Rijkswaterstaat wil als publieksgerichte netwerkmanager de hinder bij werkzaamheden beperken. De werkwijze om hinder bij werkzaamheden te beperken is vastgelegd in 1 werkwijzer: de Werkwijzer Hinderaanpak wegen vaarwegen. De Werkwijzer Hinderaanpak is een voorschrift die voor iedereen geldt die werkt aan de (vaar)weg.

Werkwijzer Hinderaanpak wegen en vaarwegen

De werkwijzer brengt veel kaders en richtlijnen bijeen die eerder hierover zijn uitgegeven.

Specificaties materieel

Bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden gebruiken we verschillende systemen. Voor deze systemen heeft Rijkswaterstaat de Specificatie tijdelijke en mobiele signaleringsystemen opgesteld.

Overige richtlijnen

Naast de Werkwijzer Hinderaanpak is er nog een aantal richtlijnen dat bijdraagt aan het beperken van de overlast voor de weggebruiker. Deze richtlijnen zijn niet helemaal in de werkwijzer opgenomen, maar maken wel onderdeel uit van de werkwijzer. Ze zijn opvraagbaar via uw opdrachtgever bij Rijkswaterstaat. Het gaat om:

  • Werkboek Regelscenario‚Äôs
  • Werkboek Gebiedsgericht benutten