Bouwborden

Bouwborden worden geplaatst bij werkzaamheden op of rond (vaar)wegen in beheer bij Rijkswaterstaat. Ze informeren de (vaar)weggebruiker waarom, waar en tot wanneer werkzaamheden plaatsvinden.

Direct naar het bestelformulier

Werkzaamheden wegen

Bij werkzaamheden op of rond wegen worden kilometerborden en/of een bouwbord geplaatst.

Kilometerborden

Kilometerborden worden geplaatst bij werkzaamheden die langer dan 3 km zijn en langer dan 24 uur duren. Bij werkzaamheden die korter dan 14 dagen duren worden de borden geplaatst bij de start en het einde van de werkzaamheden. Bij werkzaamheden die langer dan 14 dagen duren wordt de hele serie kilometerborden geplaatst.

Bouwborden

Een project of programma bepaalt naar eigen inzicht of er een bouwbord geplaatst moet worden. Afwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld of de werkzaamheden veel impact hebben of lang duren.

Werkzaamheden vaarwegen

Bij werkzaamheden op of rond vaarwegen wordt een bouwbord geplaatst.

Een project of programma bepaalt naar eigen inzicht of er een bouwbord geplaatst moet worden. Afwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld of de werkzaamheden veel impact hebben of lang duren.

Huisstijlrichtlijnen

De huisstijlrichtlijnen en voorbeelden van de borden voor werkzaamheden (vaar)wegen staan beschreven op het rijkshuisstijlportaal. Dezelfde informatie vindt u ook in de huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat.

Werkwijze

  • De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het produceren en plaatsen van bouwborden.
  • De opdrachtnemer doet een voorstel voor de tekst en mailt deze naar de opdrachtgever bij Rijkswaterstaat.
  • De opdrachtgever geeft akkoord of stuurt een aangepaste tekst naar de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer bestelt bij het geselecteerde communicatiebureau van Rijkswaterstaat een opmaakbestand.
  • De opmaak van een set kilometerborden kost € 45 per bestelling en de opmaak van een bouwbord € 270. (De prijzen zijn exclusief BTW.) De opdrachtnemer ontvangt hiervoor een factuur van het communicatiebureau.
  • Het communicatiebureau mailt een certified pdf naar de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer stuurt het certified pdf naar een door hem gekozen bordenleverancier.
  • De opdrachtnemer laat de bouwborden produceren volgens de materiaalspecificaties die staan in het contract met de opdrachtgever bij Rijkswaterstaat.

Vragen Bouwborden

Voor vragen over de werkwijze kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier bouwborden.