Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN)

Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN)

De zogenaamde ViN-data worden sinds 1 januari 2017 niet meer bijgehouden in ViN, maar in FIS (Fairway Information Services). De belangrijkste gegevens uit de FIS-database zijn per vaarweg gebundeld in een pdf-bestand. Hier staan alle gegevens en relevante kenmerken van vaarwegen in Nederland.

Via de website Vaarweginformatie vindt u deze gegevens als download-bestanden of op de kaart. Naast de bedieningstijden, zijn ook het marifoonkanaal en het telefoon- en faxnummer van elke brug of sluis vermeld. De website Vaarweginformatie is onlangs vernieuwd waardoor deze overzichtelijker en intuïtiever is geworden.

Het actueel houden van de data is een behoorlijke opgave. Indien u fouten ontdekt in de data, geef dit dan graag door aan de desbetreffende nautisch of object-beheerder. Deze kan de mutatie dan doorgeven aan de Servicedesk Data van Rijkswaterstaat waarna de mutatie wordt doorgevoerd in Fairway Information Services (FIS).

Het is de bedoeling dat de FIS-data (inclusief historie) ook weer worden doorgezet naar de ViN-database. (Hierop zijn namelijk beter analyses te maken). Deze actie blijkt echter complexer dan gedacht.