Vlot en veilig verkeer op zee

Elk jaar varen 260.000 schepen in het Nederlandse deel van de Noordzee. 50.000 daarvan doen een haven in ons land aan. Daarmee is ons deel van de Noordzee een van de drukste ter wereld. Rijkswaterstaat zet zich in voor veilig en vlot verkeer op het water.

Schippers hebben informatie nodig om hun koers goed te plannen. Rijkswaterstaat voorziet hen van voorspellingen over het weer en het water, en geeft soms adviezen.

Meetnet Noordzee

Informatie is belangrijk voor iedereen die zich op zee begeeft: schepen die een haven in willen, schepen op doorvaart en bedrijven die op zee werken. Daarnaast is informatie nodig voor het voorspellen van stormvloeden en voor onderzoek, bijvoorbeeld naar de stijging van de zeespiegel. Het Meetnet Noordzee van Rijkswaterstaat verzamelt daarom gegevens over het weer, het water en de wind. Dit gebeurt op 10 meetlocaties op zee.

Vlotte en veilige doorvaart

De scheepvaart heeft ook andere bronnen van informatie. De beroepsvaart gebruikt radar en schepen worden begeleid vanuit verkeersposten en scheepvaartcentrales. Lichtboeien, bakens en tonnen markeren vaarroutes, -geulen en gevaarlijke locaties. Lichten in havens en op oevers zorgen ervoor dat schepen op een veilige manier rivieren en havens kunnen naderen.

Rijkswaterstaat zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van deze markeringen. Het gaat om 800 lichtboeien, 3.000 tonnen en bakens en 300 lichten. Daarnaast geeft Rijkswaterstaat een tijdpoortadvies aan diepliggende schepen die de haven van Rotterdam in willen. Deze schepen kunnen alleen met hoogwater de haven in, en in het tijdpoortadvies staat precies wanneer dat is.