Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)

Langs alle openbare wegen in Nederland staan verkeersborden. Je komt de borden overal tegen: binnen en buiten de dorpen en steden, langs wegen voor het autoverkeer en langs fiets- en wandelpaden. Veel van deze verkeersborden zijn wegwijzers. De blauw-witte borden voor autoverkeer en rood-witte borden voor fietsverkeer wijzen de weg.

NBd: een samenwerking tussen wegbeheerders

Bewegwijzering is belangrijk voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) zorgt voor de bewegwijzering langs alle openbare wegen in Nederland. De NBd is een samenwerking tussen ruim 360 publieke wegbeheerders. Deze bestaat uit gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Met 18 mln. inwoners, 140.000 km aan wegen en 38.000 km aan fietspaden is de juiste bewegwijzering van groot belang.

Taken van de NBd

De NBd heeft een aantal wettelijke taken: 

  • Bewegwijzeringsplannen maken voor alle openbare wegen, voor zowel bestaande als nieuwe wegen. 
  • Landelijke regie bij de totstandkoming van bewegwijzering, inclusief het afstemmen van de ontwerpen van wegwijzers met andere wegbeheerders. 
  • Actueel houden van de database voor bewegwijzering.

De NBd is sinds 2015 verantwoordelijk voor deze taken. Voorheen zorgde de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB) hiervoor. 

Het plaatsen van de wegwijzers valt niet onder de wettelijke taak, maar de wegbeheerder kan dit wel met de NBd afspreken via een dienstverleningsovereenkomst.

Website Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) 

Welke verkeersborden (niet)?

De NBd gaat over alle verkeersborden die weggebruikers verwijzen naar geografische bestemmingen zoals steden en dorpen. Dit zijn de blauwe borden met witte letters voor autoverkeer en de rode borden met een wit veld en rode letters voor fietsers. Paddenstoelen horen ook bij de fietsbewegwijzering. 

Voor deze borden is de NBd niet verantwoordelijk:

  • verkeersborden zoals voorrangsborden, waarschuwingsborden en gebodsborden
  • recreatieve bewegwijzering
  • objectbewegwijzering
  • voetgangersbewegwijzering
  • fietsknooppunten

Video: Wegwijs met of zonder borden

In onderstaande video neemt Rijkwaterstaatreporter Bart je mee hoe het maken van wegwijzers in zijn werk gaat. Daarnaast vertelt verkeerskundige Paul meer over het ontwerpen van de borden en laten we zien hoe ze steeds duurzamer worden. En als de wegwijzers klaar zijn, plaatsen we ze zoveel mogelijk 's nachts om hinder voor weggebruikers te beperken.