Actuele verkeersongevallencijfers

Jaarlijks informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een Kamerbrief over de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. Hier vindt u de meest recente cijfers.

De cijfers uit de Kamerbrief komen tot stand op basis van de cijfers van het CBS (aantal verkeersdoden), Rijkswaterstaat (BRON) en het SWOV (aantal verkeersgewonden).

Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hieronder vindt u de meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden. Tabel 1 geeft een totaalbeeld voor heel Nederland. Ook is er een onderverdeling naar leeftijdsklasse (tabel 2) en naar vervoerswijze (tabel 3).

Tabel 1: dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval in Nederland (2015-2021)
2015201620172018201920202021
Totaal621629613678661610582

Tabel 2: dodelijke verkeersslachtoffers naar leeftijdsklasse (2015-2021)
Leeftijdsklasse2015201620172018201920202021
0-44533332
5-11531185510
12-151163117107
16-171381212111017
18-2475766066886867
25-2941444042474734
30-3954486760715648
40-4955566559464242
50-5973806467596361
60-6440323344363738
65-79131136133163162161139
80+119135122143126108117
Totaal621629613678661610582

Tabel 3: dodelijke verkeersslachtoffers verdeeld naar vervoerswijze (2015-2021)
Vervoerswijze2015201620172018201920202021
Personenauto124231201233237195175
Fiets185189206228203229207
Voetganger57515854494143
Motor/scooter47455142524452
Bromfiets en snorfiets42414138423349
Brommobiel3355331
Gemotoriseerd invalidenvoertuig41382544423432
Bestelauto12231920221912
Vrachtauto7666642
Overig en onbekend3218589
Totaal621629613678661610582

Cijfers Rijkswaterstaat (RWS) Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

In onderstaande schema's vindt u de actuele cijfers uit BRON. Dit betreffen de aantallen dodelijke verkeersslachtoffers zoals deze bekend zijn in de verkeersongevallenregistratie op basis van registraties van de politie, Koninklijke Marechaussee en/of bergingsbedrijven. Op basis van deze cijfers is, in tegenstelling tot de CBS-statistiek cijfers, een verdeling naar wegbeheerder te maken. Daarnaast zijn de verkeersslachtoffers verdeeld naar de maximumsnelheid van de weg weergegeven.

Tabel 4: dodelijke verkeersslachtoffers naar wegbeheerder (2015-2021)
Wegbeheerder (geregistreerde aantallen)2015201620172018201920202021
Rijk82807781795853
Provincies110111117105125127116
Gemeenten323324316404360316313
Waterschappen1617258211326
Onbekend0100110
Totaal531533535598586515508

Tabel 5: dodelijke verkeersslachtoffers naar wegbeheerder in procenten (2015-2021)
Wegbeheerder (geregistreerde aantallen)2015201620172018201920202021
Rijk15%15%14%14%13%11%10%
Provincies21%21%22%18%21%25%23%
Gemeenten61%61%59%68%61%61%62%
Waterschappen3%3%5%1%4%3%5%
Onbekend0%0%0%0%0%0%0%
Totaal100%100%100%100%100%100%100%

Tabel 6: dodelijke verkeersslachtoffers verdeeld naar maximumsnelheid weg (2015-2021)
Maximumsnelheid weg2015201620172018201920202021
15 km0021302
30 km40344853534854
50 km127146166196165143151
60 km9078869910910196
70 km14119111686
80 km145145135128141142134
90 km0000011
100 km19273828323841
120 km303020191652
130 km3220273028147
Onbekend3442433231514
Totaal531533535598586515508

Tabel 7: dodelijke verkeersslachtoffers naar maximumsnelheid weg in procenten (2015-2021)
Maximumsnelheid weg2015201620172018201920202021
15 km0%0%0%0%1%0%0%
30 km8%6%9%9%9%9%11%
50 km24%27%31%33%28%28%30%
60 km17%15%16%17%19%20%19%
70 km3%2%2%2%3%2%1%
80 km27%27%25%21%24%28%26%
90 km0%0%0%0%0%0%0%
100 km4%5%7%5%5%7%8%
120 km6%6%4%3%3%1%0%
130 km6%4%5%5%5%3%1%
Onbekend6%8%1%6%4%3%3%
Totaal100%100%100%100%100%100%100%

Cijfers Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Hieronder zijn de recente cijfers over het aantal ernstig verkeersgewonden weergegeven. Een ernstig verkeersgewonde is een slachtoffer dat, als gevolg van een verkeersongeval, met ernstig letsel in het ziekenhuis is opgenomen en dat niet binnen 30 dagen aan het ongeluk is overleden.

Tabel 8: ontwikkeling werkelijke omvang aantal ernstige verkeersgewonden

2014201520162017201820192020
Totaal20.70021.30021.40020.80021.70021.40019.700