Bronnen voor ongevallencijfers

Gegevens over verkeersongevallen in Nederland worden op verschillende manieren verzameld en vastgelegd in statistieken. Elke organisatie doet dit vanuit een eigen invalshoek en doel.

Onderstaande infographic laat zien hoe statistieken van verschillende organisaties tot stand komen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)

In het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) zijn alle verkeersongevallen in Nederland opgenomen die door de politie en/of weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd. Dat gebeurt door middel van kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen. Meer over BRON op de pagina Verkeersveiligheid en ongevallencijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt een schatting van het werkelijk aantal verkeersdoden. Deze cijfers zijn gebaseerd op rechtbankverslagen, de door een arts vastgelegde doodsoorzaak 'verkeersongeluk' en BRON. In het geval van een niet-natuurlijke dood gebruikt CBS de ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt. CBS stelt geen gegevens per ongeval (plaats, tijd, et cetera) beschikbaar.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid maakt een schatting van het aantal verkeersgewonden, gebaseerd op BRON en de registratie van ziekenhuizen in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Gegevens per ongeval (zoals plaats en tijd) zijn niet beschikbaar.

Smart Traffic Accident Reporting (STAR)

Smart Traffic Accident Reporting (STAR) is een samenwerkingsverband tussen politie, verzekeraars en ICT-bureau VIA.

STAR controleert en verbetert de registratie en geeft actuele informatie over een lopend jaar. De cijfers worden samengesteld uit politiedata en de registratie van ongevallen met MobielSchadeMelden.nl van de verzekeraars. De verbeterde politiedata is ook in BRON verwerkt. De cijfers van incidentmeldingen, SWOV en CBS worden hierin niet actueel meegenomen, maar wel na afloop van het jaar toegevoegd.

Verzekeraars

Verzekeraars zijn voor hun cijfers afhankelijk van de registratie door betrokkenen zelf (via het Europese Schadeformulier of de website Mobiel Schademelden).

Actuele verkeersongevallencijfers

Op de pagina Actuele verkeersongevallencijfers vindt u de meest recente cijfers van verschillende bronnen.