Projectenoverzicht wegen

Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Ongeveer 74 gevonden

A28: groot onderhoud tussen Harderwijk - Strand Nulde

We houden de A28 veilig. Daarom leggen we 14 km nieuw asfalt aan op de A28 tussen Harderwijk en Strand Nulde. Houd rekening met hinder. Lees meer.

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee. Lees hier meer.

A18: aanleg ecoduct Koekendaal

De snelweg A18 bij Doetinchem snijdt dwars door natuurgebied De Wrange. We bouwen een ecoduct om het natuurgebied te verbinden.

A16: proefproject meetsysteem voor bandenpech bij vrachtwagens

Dankzij een speciaal meetsysteem in de snelweg A16 tussen 's Gravendeel en afrit Dordrecht melden wij lage bandenspanning van vrachtwagens.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad van Ameland wordt droger en hoger. Dat heeft invloed op de verbinding met het Waddeneiland. Lees meer over de verbetering van de bereikbaarheid van Ameland.

Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug

Wij verrichten onderhoud aan de Eefdesebrug (Twentekanalen), zodat de brug ook in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer zorgt.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen tot 2030 bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Noord-Holland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

A6: vervangen populieren bij Lelystad

De huidige bomen naderen het eind van hun levensduur. Daarom vervangen we 7000 populieren langs de A6 bij Lelystad. Zo blijft het polderlandschap in tact.

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

A50: onderhoud Nederrijnbrug

Rijkswaterstaat voert in 2019 onderhoud uit aan de Nederrijnbrug in de snelweg A50 om een vlotte en veilige doorstroming te garanderen. Lees hier meer.

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

We verbreden de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad om de verkeersdrukte aan te pakken. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming.

A29: renovatie Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat renoveert de Heinenoordtunnel. We vervangen onder meer de technische installaties en systemen. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen.

Twentekanalen: onderhoud bruggen

De bruggen over het Twentekanaal hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig. Meer informatie over het onderhoud aan 16 bruggen over het Twentekanaal.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Rijkswaterstaat werkt aan een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur. De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is nu nog onvoldoende.

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

We werken aan een betere bereikbaarheid van Zuidasdok. We verbreden de A10, de autotunnel breiden we uit en we vernieuwen het complete station Amsterdam Zuid.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Rijkswaterstaat is gestart met de planfase voor brug Urmond. Deze brug over het Julianakanaal is toe aan een opknapbeurt. Met het doen van onderzoek brengen we brug Urmond weer terug in goede staat.

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit aan de snelwegen in Noord-Brabant en Limburg. Zo zorgen we ervoor dat onze rijkswegen in uitstekende staat blijven.

Onderhoud wegen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland. Het onderhoud bestaat uit vervanging van asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van geleiderails en weghalen en opnieuw aanbrengen van voegen.

A4: MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14

We verbeteren de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Den Haag. Zo wordt het ook minder druk op lokale en provinciale wegen.

A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

Om verkeersknelpunten rondom Den Haag te voorkomen, verbetert Rijkswaterstaat van 2023 tot 2028 de doorstroming van de A4 Haaglanden en de N14. Er komen nieuwe rijstroken op de A4 tussen de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Ook passen we knooppunt Ypenburg en verschillende andere aansluitingen aan.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Door de dijkversterking op Vlieland werkt Rijkswaterstaat aan de veiligheid van het eiland. Door de dijkversterking voldoet de dijk weer aan de strenge veiligheidseisen.

A50: geluidmaatregelen Sint-Oedenrode – Paalgraven

Langs de A50 is de geluidsbelasting op 6 plekken nog te hoog. Met aanvullend akoestisch onderzoek kijken we welke extra maatregelen we kunnen nemen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen.

Twentekanalen: groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Rijkswaterstaat voert voor vlot scheepvaartverkeer groot onderhoud uit aan het sluis- en gemaalcomplex Delden en Hengelo.

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Rond en in de Drechtsteden staan regelmatig files. Om het aantal files te beperken, passen we het huidige wegennet aan. Hiermee verbeteren we de doorstroming en bereikbaarheid van de Drechtsteden.

N3: Groot onderhoud

Met groot onderhoud aan de N3 kunnen we in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer waarborgen. Nieuw asfalt verbetert de verkeersveiligheid.

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat hoog in de jaarlijkse filelijst. De regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland hebben onderzocht wat er moet gebeuren en hebben samen met het Rijk besloten om maatregelen te treffen.

N200: Groot onderhoud

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.

Oeverbescherming Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal

We brengen de oevers in Brabant en Midden-Limburg weer op orde, zodat de kanalen veilig en bevaarbaar blijven.

Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland

In het project Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland brengt Rijkswaterstaat de bodem van de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen weer terug op de juiste onderhoudsdiepte, conform de vaarwegeisen. Dit baggeren gebeurt op plekken waaruit blijkt dat deze te ondiep zijn.

Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat legt bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan. Zo kunnen schippers op de Waal voldoende rust nemen en zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): Aanpak geluidoverlast woningen

Binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat mensen die langs snelwegen wonen zo min mogelijk overlast hebben van verkeersgeluid. Het geluid binnenshuis brengen we binnen de wettelijke grens. Zo zorgt MJPG voor een betere leefbaarheid voor duizenden mensen.

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

We dragen de Noordervaart over aan Waterschap Limburg. We verbeteren de waterdoorvoer en voeren onderhoud uit.

Waal: renovatie Waalbrug

De Waalbrug in Nijmegen is een belangrijke schakel voor lokaal en regionaal verkeer. We renoveren de Waalbrug, zodat het verkeer ook in de toekomt vlot en veilig over de brug kan.

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Rijkswaterstaat verbetert de A12 en A15 tussen Ressen en Oudbroeken (ViA15), zodat het verkeer vlot en veilig kan doorrijden en er minder files ontstaan.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

We verlagen de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt.

N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 Wijthmen - Nijverdal.

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

We hebben de bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht. We pakken deze bedreigingen aan.

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Rijkswaterstaat brengt bedreigingen voor de waterkwaliteit daarvan in kaart.

Oosterscheldekering: conserveren stalen constructies en schuiven

We voorzien de constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering van een nieuwe beschermende verflaag.

Onderhoud aan de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat onderhoudt de Oosterscheldekering voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat de waterkering veilig en optimaal blijft functioneren.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

We leggen een nieuwe haven aan, omdat er te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.

Gevelisolatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld dat in ongeveer 13.500 woningen het geluidniveau binnenshuis onderzocht moet worden.

Aanlegprogramma hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

We werken aan de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. We verbreden en verdiepen de vaarweg en een aantal bruggen. Hier vindt u een overzicht van dit project.

Groot Onderhoud Vaarwegen

Rijkswaterstaat renoveert 14 bruggen uit de jaren 60 en 70, zodat deze weer minimaal 30 jaar mee gaan.

A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

Rijkswaterstaat pakt de A7/N7 zuidelijke ringweg bij Groningen aan, zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en de regio.

N3: renovatie Wantijbrug

We renoveren de Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht zodat de brug weer minimaal 30 jaar mee kan. Lees hier meer over de renovatie van de brug.

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

We verbreden de A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) met extra rijstroken voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid.

A9: Badhoevedorp – Holendrecht

Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, voorziet Rijkswaterstaat een deel van de A9 van extra rijstroken.

A6: Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost zodat de randstad beter bereikbaar is.

A6/A7: Knooppunt Joure

Rijkswaterstaat bouwt verkeersplein Joure om tot knooppunt, zodat de doorstroming op de A6/A7 verbetert en sluipverkeer in de omliggende dorpen afneemt.

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Rijkswaterstaat vergroot de capaciteit op de A27 en A12 en scheidt drukke verkeerstromen, zodat verkeer beter en veiliger doorrijdt.

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

A15/A20: Blankenburgverbinding

De aanleg van de Blankenburgverbinding, een snelweg die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam verbindt, zorgt voor betere bereikbaarheid van Rotterdam.

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

Rijkswaterstaat vernieuwt de aansluiting tussen de A15, de N3 en de N214 om de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren.

A16: renovatie Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat renoveert de Van Brienenoordbrug in de A16, zodat deze weer voor minimaal 30 jaar mee kan.

A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

De aanleg van de A13/A16 Rotterdam start naar verwachting in 2017. Het doel is verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden.

A16/N3: vernieuwen aansluiting

Rijkswaterstaat legt op de A16 en N3 ter hoogte van Dordrecht een kwart klaverblad met lange invoegstrook aan om de doorstroming te verbeteren.

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en verbreding en verdieping Wilhelminakanaal

Door het Wilhelminakanaal breder en dieper te maken en een nieuwe sluis te bouwen, kunnen er grotere schepen passeren.

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding

Waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal past Rijkswaterstaat een vaste waterverdeling toe, om hoogwater in de rivieren te voorkomen.

Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Om overstromingen te voorkomen verlaagt Rijkswaterstaat de waterstand van de Waal, bijvoorbeeld door de aanleg van extra geulen.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute.

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex Eefde uit met een tweede sluis, voor een kortere wachttijd en betere bereikbaarheid van de Twentse haven.

Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

De sluizen bij Terneuzen breiden we uit met een nieuwe sluis, zodat schepen vlotter kunnen doorstromen tussen Nederland, België en Frankrijk.

Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten. Het herstel van het leefgebied Landtong Rozenburg valt onder project Groene Poort.

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm. Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Rijkswaterstaat zorgt voor natuurlijke oevers langs de Maas, zodat de waterkwaliteit en leefomgeving verbeteren.

Maas: herstellen beekmondingen

Rijkswaterstaat legt vistrappen aan en creëert natuurlijker oevers voor een visvriendelijke Maas.

IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden biedt ruimte voor meer goederentransport en grotere schepen.

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Om meer grote schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, leggen we een 3e kolk aan en verbreden we het Lekkanaal.

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Door de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten, komt natuur terug die door de afdamming verdwenen was.