Projectenoverzicht wegen

Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Ongeveer 138 gevonden

Merwedekanaal: herstel kades

We voeren herstelwerkzaamheden uit aan de kades van het Merwedekanaal. Lees meer over het project bij dit historische kanaal.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.

Uiterwaardenbeheer: voor een veilig rivierengebied

Een uiterwaard is het gebied tussen rivier en dijk. Met grondeigenaren en terreinbeheerders zorgt Rijkswaterstaat voor veilige en natuurlijke uiterwaarden.

Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat moderniseert de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering. Zo maken we de kering toekomstbestendig. Lees hier meer over dit project.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl: Paddepoelsterbrug

Rijkswaterstaat verricht werkzaamheden rondom en aan de Paddepoelsterbrug over de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl en verbreedt het kanaal over 400 m. Lees meer.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl: vervangen 5 Friese bruggen

Rijkswaterstaat vervangt vijf Friese bruggen in de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl omdat deze het het einde van hun levensduur bereikt. Lees hier meer.

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

We baggeren de Zandkreekgeul, zodat de recreatie- en beroepsvaart goed tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer kan varen. Lees hier meer over het project.

Grevelingenmeer: vervanging hoofddraaipunten Grevelingenbrug

We vervangen de versleten draaipunten van de hoofddraagconstructie van de Grevelingenbrug. Op deze projectpagina vindt u de informatie die voor u van belang is.

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

We zorgen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft. Daarom renoveren en updaten we de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Noord-Holland: groot onderhoud wegen 2019/2020

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van verschillende wegen in Noord-Holland. Zo blijft er een vlotte en veilige doorstroming. Lees meer.

Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

We maken Ooijen-Wanssum tot een leefbaarder gebied, met bescherming tegen water en 340 ha aan nieuwe natuur. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Schelde-Rijnkanaal: renovatie E-steiger Kreekraksluizen

We renoveren de E-steiger van de Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal. De sluizen zijn essentieel voor de scheepvaart tussen Antwerpen en Rotterdam.

Kanaal door Zuid-Beveland: herstellen wegdek Postbrug

Het wegdek van de Postbrug is in slechte staat. Om de veiligheid voor weggebruikers te waarborgen, herstellen we het wegdek. Lees meer.

Westerschelde: renovatie Bathse Spuisluis

We renoveren de Bathse Spuisluis om de waterkwaliteit in het Zoommeer van goede kwaliteit te houden. Lees hier alles over de renovatie van het Deltawerk.

N35: groot onderhoud tussen Raalte en Wierden

We voeren groot onderhoud uit aan de N35 tussen Raalte en Wierden. Zo blijft de weg veilig en goed begaanbaar. Lees meer.

A8 en Coenbrug: groot en regulier onderhoud

We voeren groot en regulier onderhoud uit aan de Coenbrug (snelweg A8). Lees hier meer over de werkzaamheden rondom dit project.

A12: werkzaamheden Galecopperbrug (richting Arnhem)

Rijkswaterstaat werkt in het najaar van 2019 op de A12 Galecopperbrug bij Utrecht. De voegovergangen en brugopleggingen worden vervangen. Lees hier meer.

3D-geprinte brug Nijmegen

De langste 3D-geprinte betonnen voetgangersbrug krijgt een plek bij Nijmegen. Lees meer over deze unieke prestatie.

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2019

We voeren regulier onderhoud uit aan verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Lees hier meer op de werkzaamheden in Zuid-Holland.

A28: groot onderhoud tussen Harderwijk - Strand Nulde

We houden de A28 veilig. Daarom leggen we 14 km nieuw asfalt aan op de A28 tussen Harderwijk en Strand Nulde. Houd rekening met hinder. Lees meer.

A2: groot onderhoud Holendrecht-Leidsche Rijntunnel

Rijkswaterstaat werkt aan het groot onderhoud van de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel. Hierna kan deze drukke weg weer jaren mee.

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee. Lees hier meer.

A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

We verbinden natuurgebieden Twekkelo en het Boekelerveld met elkaar. Om te zorgen dat dieren veilig kunnen oversteken, leggen we ecoduct Oudste Grond aan.

A35: onderhoud tussen Almelo-Zuid en Enschede

We voeren onderhoud uit aan de A35. Zo blijft de weg vlot en veilig, beperken we files en vergroten we de bereikbaarheid tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid.

A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Op knooppunt Zaarderheiken (snelweg A73) staat tijdens de spits in noordelijke richting dagelijks file. We breiden de oostelijke parallelbaan uit. Lees meer.

A18: aanleg ecoduct Koekendaal

De snelweg A18 bij Doetinchem snijdt dwars door natuurgebied De Wrange. We bouwen een ecoduct om het natuurgebied te verbinden.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot 2030 bruggen, wegen en sluizen in de provincie Zeeland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

A16: proefproject meetsysteem voor bandenpech bij vrachtwagens

Dankzij een speciaal meetsysteem in de snelweg A16 tussen 's Gravendeel en afrit Dordrecht melden wij lage bandenspanning van vrachtwagens.

Bouw circulair viaduct bij Kampen

We bouwen het eerste circulaire viaduct vlakbij Kampen, waar het viaduct getest gaat worden door werkverkeer bij de bouw van de Reevesluis.

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Project JOMOPANS is opgezet om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad van Ameland wordt droger en hoger. Dat heeft invloed op de verbinding met het Waddeneiland. Lees meer over de verbetering van de bereikbaarheid van Ameland.

Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug

Wij onderhouden de Eefdesebrug (Twentekanalen), zodat de brug ook in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer zorgt.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Noord-Holland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

A6: vervangen populieren bij Lelystad

De huidige bomen naderen het eind van hun levensduur. Daarom vervangen we 7000 populieren langs de A6 bij Lelystad. Zo blijft het polderlandschap in tact.

Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied

Rijkswaterstaat richt de oevers bij Hollandsch Diep en Haringvliet opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

A50: onderhoud Nederrijnbrug

Rijkswaterstaat voert in 2019 onderhoud uit aan de Nederrijnbrug in de snelweg A50 om een vlotte en veilige doorstroming te garanderen. Lees hier meer.

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

We verbreden de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad om de verkeersdrukte aan te pakken. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming.

A29: renovatie Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat renoveert de Heinenoordtunnel. We vervangen onder meer de technische installaties en systemen. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen.

Twentekanalen: onderhoud bruggen

De bruggen over het Twentekanaal hebben elke 7 tot 10 jaar onderhoud nodig. Meer informatie over het onderhoud aan 16 bruggen over het Twentekanaal.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Rijkswaterstaat werkt aan een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur. De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is nu nog onvoldoende.

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

We werken aan een betere bereikbaarheid van Zuidasdok. We verbreden de A10, de autotunnel breiden we uit en we vernieuwen het complete station Amsterdam Zuid.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

Rijkswaterstaat verstevigt de dijk langs het Eemskanaal. We vervangen de damwanden van de dijk. Meer informatie over het project langs het Eemskanaal.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Rijkswaterstaat herstelt bij de Boven- en Beneden-Merwede 30 hectare natuurgebied in de Woelse Waard en Dalemse Gat. Door de bouw van waterkeringen verdween de eb en vloed uit het gebied en verslechterde het leefgebied van planten en dieren. Met Kaderrichtlijn Water-maatregelen herstellen we de waterkwaliteit.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Rijkswaterstaat is gestart met de planfase voor brug Urmond. Deze brug over het Julianakanaal is toe aan een opknapbeurt. Met het doen van onderzoek brengen we brug Urmond weer terug in goede staat.

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit aan de snelwegen in Noord-Brabant en Limburg. Zo zorgen we ervoor dat onze rijkswegen in uitstekende staat blijven.

Onderhoud wegen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland. Het onderhoud bestaat uit vervanging van asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van geleiderails en weghalen en opnieuw aanbrengen van voegen.

A12: renovatie IJsselbruggen

De twee stalen IJsselbruggen in de A12, waarover het verkeer in oostelijke richting Duitsland rijdt, zijn toe aan renovatie en versterking.

A15: tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

We leggen een tijdelijke brug aan bij de Suurhoffbrug (A15). Zo garanderen we in de toekomst een goede doorstroming.

A4: MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14

We verbeteren de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Den Haag. Zo wordt het ook minder druk op lokale en provinciale wegen.

A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

Om verkeersknelpunten rondom Den Haag te voorkomen, verbetert Rijkswaterstaat van 2023 tot 2028 de doorstroming van de A4 Haaglanden en de N14. Er komen nieuwe rijstroken op de A4 tussen de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Ook passen we knooppunt Ypenburg en verschillende andere aansluitingen aan.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Door de dijkversterking op Vlieland werkt Rijkswaterstaat aan de veiligheid van het eiland. Door de dijkversterking voldoet de dijk weer aan de strenge veiligheidseisen.

Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Voor sommige schepen is de rivier te ondiep. Voor een optimale bereikbaarheid van de haven moeten de Nieuwe Waterweg en de Botlek 1,5 m dieper worden, over een lengte van 25 km. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam voeren samen het project Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek uit.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Rijkswaterstaat renoveert een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

A50: geluidmaatregelen Sint-Oedenrode – Paalgraven

Langs de A50 is de geluidsbelasting op 6 plekken nog te hoog. Met aanvullend akoestisch onderzoek kijken we welke extra maatregelen we kunnen nemen om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen.

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Rond en in de Drechtsteden staan regelmatig files. Om het aantal files te beperken, passen we het huidige wegennet aan. Hiermee verbeteren we de doorstroming en bereikbaarheid van de Drechtsteden.

A15: Botlekbrug, voltooien verbinding spoorverkeer en (brom)fietsers

Rijkswaterstaat werkt aan de nieuwe Botlekbrug, zodat ook goederentreinen en het langzaam verkeer snel gebruik kan maken van de brug. Lees hier meer.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Met getijdenparken in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg verbetert Rijkswaterstaat het leefgebied voor planten en dieren en zorgen we voor meer waterveiligheid.

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

We leggen ondiepe, natuurvriendelijke oevers aan in de Nieuwe Maas, bij de Wilhelminahaven. Ook vergroten we de getijdewerking. Hierdoor ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren en verhogen we de waterveiligheid in het gebied.

N3: Groot onderhoud

Met groot onderhoud aan de N3 kunnen we in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer waarborgen. Nieuw asfalt verbetert de verkeersveiligheid.

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat hoog in de jaarlijkse filelijst. De regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland hebben onderzocht wat er moet gebeuren en hebben samen met het Rijk besloten om maatregelen te treffen.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

N57, N59 en A58: Groot onderhoud

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan rijkswegen in Zeeland. Door dit onderhoud zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst.

N200: Groot onderhoud

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.

Oeverbescherming Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal

We brengen de oevers in Brabant en Midden-Limburg weer op orde, zodat de kanalen veilig en bevaarbaar blijven.

Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland

In het project Onderhoudsbaggeren Maas en kanalen Zuid-Nederland brengt Rijkswaterstaat de bodem van de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen weer terug op de juiste onderhoudsdiepte, conform de vaarwegeisen. Dit baggeren gebeurt op plekken waaruit blijkt dat deze te ondiep zijn.

Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat legt bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan. Zo kunnen schippers op de Waal voldoende rust nemen en zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen

Rijkswaterstaat zorgt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) omwonenden van snelwegen minder geluidsoverlast ondervinden. Lees meer over dit project.

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

We bereiden onderhoudswerkzaamheden voor aan oevers en bruggen en vergroten de watercapaciteit van de Noordervaart zodat er meer water naar de achterliggende Peelregio kan.

Afsluitdijk: onderzoek conditie beton in sluizen en bruggen

We doen onderzoek naar de conditie van de betonnen objecten (sluizen en bruggen) van de Afsluitdijk. Zo kunnen we het functioneren en de capaciteit in de toekomst blijven garanderen.

Waal: renovatie Waalbrug

De Waalbrug in Nijmegen is een belangrijke schakel voor lokaal en regionaal verkeer. We renoveren de Waalbrug, zodat het verkeer ook in de toekomt vlot en veilig over de brug kan.

Amer: bescherming waterwinning Brabantse Biesbosch

We hebben structurele en incidentele bedreigingen voor de waterwinning uit de Amer in kaart gebracht. Deze bedreigingen pakken we aan.

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Rijkswaterstaat verbetert de A12 en A15 tussen Ressen en Oudbroeken (ViA15), zodat het verkeer vlot en veilig kan doorrijden en er minder files ontstaan.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en gestrekte oevers

We verlagen de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt.

N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 Wijthmen - Nijverdal.

A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Voor een vlotte en veilige doorstroming voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland.

Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

We versterken de kering op het sluizencomplex om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden.

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

We hebben de bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht. We pakken deze bedreigingen aan.

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Rijkswaterstaat brengt bedreigingen voor de waterkwaliteit daarvan in kaart.

N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

Om de bereikbaarheid van de regio Eemsdelta te vergroten, verdubbelen we de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

Oosterscheldekering: conserveren stalen constructies en schuiven

We voorzien de constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering van een nieuwe beschermende verflaag.

Onderhoud aan de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat onderhoudt de Oosterscheldekering voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat de waterkering veilig en optimaal blijft functioneren.

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

We verbreden tussen knooppunt Eindhoven en Tilburg de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in dorpskernen.

A58: verbreding Sint-Annabosch - Galder

Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder verbreden we de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

We leggen een nieuwe haven aan, omdat er te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.

Gevelisolatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld dat in ongeveer 13.500 woningen het geluidniveau binnenshuis onderzocht moet worden.

Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

De stuwen in de Nederrijn en Lek verdelen het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. Om te zorgen dat ze ook in de toekomst veilig en betrouwbaar werken, is een grootschalige renovatie nodig.

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

We renoveren de bedieningstechniek voor bruggen en sluizen in Noord-Brabant en Midden-Limburg en breiden de Blauwe Golf uit. Lees hier meer.

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom nemen we maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren en mensen, infrastructuur en natuur goed te beschermen.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

We werken aan de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. We verbreden en verdiepen de vaarweg en een aantal bruggen. Hier vindt u een overzicht van dit project.

Groot Onderhoud Vaarwegen

Rijkswaterstaat renoveert 14 bruggen uit de jaren 60 en 70, zodat deze weer minimaal 30 jaar mee gaan.

A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

Rijkswaterstaat pakt de A7/N7 zuidelijke ringweg bij Groningen aan, zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en de regio.

A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan. Zo vergroten we de bereikbaarheid van Midden-Nederland en verminderen we de luchtvervuiling en geluidoverlast.

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Rijkswaterstaat verbreedt de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken voor betere doorstroming.

Uitbreiding A1 Oost

Rijkswaterstaat breidt de A1 Oost uit voor een goede doorstroming tussen economisch belangrijke gebieden in binnen- en buitenland.

N35: Nijverdal - Wierden

De N35 Nijverdal - Wierden wordt een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid.

N3: renovatie Wantijbrug

We renoveren de Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht zodat de brug weer minimaal 30 jaar mee kan. Lees hier meer over de renovatie van de brug.

A9: omlegging bij Badhoevedorp

Rijkswaterstaat legt de A9 bij Badhoevedorp ten zuiden van het dorp, zodat de leefbaarheid in het dorp en de bereikbaarheid van de regio verbeteren.

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten op de A1, A6, A9 en A10. Lees hier meer over het programma.

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

We verbreden de A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) met extra rijstroken voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid.

A9: Badhoevedorp – Holendrecht

Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, voorziet Rijkswaterstaat een deel van de A9 van extra rijstroken.

A6: Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost zodat de randstad beter bereikbaar is.

A6/A7: Knooppunt Joure

Rijkswaterstaat bouwt verkeersplein Joure om tot knooppunt, zodat de doorstroming op de A6/A7 verbetert en sluipverkeer in de omliggende dorpen afneemt.

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Rijkswaterstaat vergroot de capaciteit op de A27 en A12 en scheidt drukke verkeerstromen, zodat verkeer beter en veiliger doorrijdt.

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

A15/A20: Blankenburgverbinding

De aanleg van de Blankenburgverbinding, een snelweg die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam verbindt, zorgt voor betere bereikbaarheid van Rotterdam.

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

Rijkswaterstaat vernieuwt de aansluiting tussen de A15, de N3 en de N214 om de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren.

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg

Met het project A2 Maastricht zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming in en naar de stad.

A16: renovatie Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat renoveert de Van Brienenoordbrug in de A16, zodat deze weer voor minimaal 30 jaar mee kan.

A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

De aanleg van de A13/A16 Rotterdam start naar verwachting in 2017. Het doel is verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden.

A16/N3: vernieuwen aansluiting

Rijkswaterstaat legt op de A16 en N3 ter hoogte van Dordrecht een kwart klaverblad met lange invoegstrook aan om de doorstroming te verbeteren.

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Door het Wilhelminakanaal breder en dieper te maken en een nieuwe sluis te bouwen, kunnen er grotere schepen passeren.

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding

Waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal past Rijkswaterstaat een vaste waterverdeling toe, om hoogwater in de rivieren te voorkomen.

Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Om overstromingen te voorkomen verlaagt Rijkswaterstaat de waterstand van de Waal, bijvoorbeeld door de aanleg van extra geulen.

IJsselmeer: versterking Houtribdijk

De Houtribdijk, ook wel de Markerwaarddijk of IJsselmeerdijk genoemd, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom versterkt Rijkswaterstaat deze dijk tussen Lelystad en Enkhuizen met zand en steen.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute.

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex Eefde uit met een tweede sluis, voor een kortere wachttijd en betere bereikbaarheid van de Twentse haven.

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. We onderzoeken met het pilotproject of de natuur zelf kan bijdragen aan kustonderhoud.

Maaswerken

Met de Maaswerken werken we aan bescherming tegen hoogwater langs de Maas. Dit doen we door drie deelprojecten. Lees meer.

Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

De sluizen bij Terneuzen breiden we uit met een nieuwe sluis, zodat schepen vlotter kunnen doorstromen tussen Nederland, België en Frankrijk.

Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Rijkswaterstaat verlaagt de rivierbodem van de IJssel en legt een extra afvoergeul aan om overstromingen in de IJsseldelta te voorkomen.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten, wat valt onder project Groene Poort. Lees meer.

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm. Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen in de Merwedes voor vlottere en veilige doorstroming van de binnenvaart.

Maas: verruiming Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht en maakt het kanaal zo bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Rijkswaterstaat zorgt voor natuurlijke oevers langs de Maas, zodat de waterkwaliteit en leefomgeving verbeteren.

Maas: herstellen beekmondingen

Rijkswaterstaat legt vistrappen aan en creëert natuurlijker oevers voor een visvriendelijke Maas.

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

De aanleg van extra overnachtingsplaatsen langs de Beneden-Lek bij Bergambacht zorgt ervoor dat schippers aan de verplichte rusttijden kunnen voldoen.

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.

IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden biedt ruimte voor meer goederentransport en grotere schepen.

Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Om overstromingen te voorkomen, verlagen we de waterstand van de Waal door middel van een nevengeul.

Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Samen met provincies en marktpartijen werken we zo aan een veilige en duurzame Afsluitdijk. Lees hier meer over het project.

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Om meer grote schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, leggen we een 3e kolk aan en verbreden we het Lekkanaal.

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Door de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten, komt natuur terug die door de afdamming verdwenen was.