Projectenoverzicht wegen

Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Ongeveer 135 gevonden

A79: groot onderhoud

De A79 tussen Maastricht en Heerlen wordt veiliger, stiller en duurzamer. De grote opknapbeurt is eind 2021 gereed. Lees hier meer over het project.

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2021

We voeren regulier onderhoud uit aan verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Lees hier meer op de werkzaamheden in Zuid-Holland.

Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voeren we van december 2020 tot mei 2021 inspecties uit. Bekijk hier meer over de inspecties.

Onderhoud aan schuifaanslagen Oosterscheldekering

We voeren onderhoud uit aan de schuifaanslagen, zijaanslagen en schuiven van de Oosterscheldekering en maken deze onderdelen weer toekomstbestendig. Lees meer.

A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel

De klep van de Haringvlietbrug en de technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging. In 2022/2023 begint de realisatie van het project. Lees meer.

A12: Slim Reizen

Om het traject A12 Arnhem - Duitse grens te ontlasten, worden reizigers gestimuleerd om slim te reizen op het traject en de omringende wegen. Lees hier meer.

Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

Voor de ontwikkeling tot Energiehaven moeten we baggerspecie verwijderen uit het Averijhavendepot in de gemeente Velsen. Lees hier meer over de ontwikkelingen.

Noord: onderhoud Natuureiland Sophiapolder

Op deze pagina vindt u meer informatie over het geplande onderhoud dat wordt uitgevoerd aan natuureiland Sophiapolder. Leer hier meer over de werkzaamheden.

Schelde-Rijnkanaal: werkzaamheden Tholensebrug

Rijkswaterstaat vervangt de voegovergangen van de Tholensebrug. Deze werkzaamheden worden eerder uitgevoerd dan de geplande renovatie van de brug. Lees meer.

Maas: onderhoud en reparatie John S. Thompsonbrug Grave

De John S. Thompsonbrug in Grave is aan onderhoud toe. We vervangen het wegdek en geven de brug zijn karakteristieke kleuren terug. Bekijk het project.

Oost-Nederland: onderhoud van rivieren en kanalen

Rijkswaterstaat onderhoudt rivieren en kanalen in Gelderland en Overijssel. Ook pakken we onder meer oevers, bruggen, stuwen en gemalen aan. Lees hier meer.

A12: groot onderhoud Veenendaal-West - knooppunt Grijsoord

We vervangen het asfalt op de snelweg A12 tussen Veenendaal-West en knooppunt Grijsoord voor nieuw stil asfalt. Lees hier meer.

A67: verbeteren veiligheid en doorstroming Leenderheide - Zaarderheiken

We verbeteren tot 2027 de snelweg A27 door verschillende maatregelen te nemen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Lees hier meer over dit project.

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

We leggen op 5 locaties bij de autowegen N57 en N59 nieuwe rotondes aan om de veiligheid van de wegen te verbeteren. Lees meer over dit project.

A6: groot onderhoud Lelystad-Noord - Ketelbrug

We vervangen op de snelweg A6 tussen aansluiting 11 Lelystad-Noord - Ketelbrug de duikers en voeren onderhoud uit aan het asfalt. Lees hier meer.

Oude Maas: proef socialmediaberichten Spijkenisserbrug

We testen bij de Spijkenisserbrug of we bij onverwachte bruguitval doelgroepen gericht kunnen bereiken via social media. Lees hier meer over deze proef.

Oude Maas: proef inzet pont Spijkenisserbrug

Rijkswaterstaat test bij de Spijkenisserbrug of een pont kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio Voorne-Putten en de Rotterdamse haven.

Windpark Maasvlakte 2

Rijkswaterstaat wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn. Daarom bouwen we een windpark op de Maasvlakte 2. Lees hier meer

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. We nemen maatregelen om dit te verbeteren. Lees hier meer over het project.

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

Rijkswaterstaat werkt aan natuurherstel en doet dat door de aanleg van het nieuwe leefgebied Wieringerhoek tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Lees meer.

A1/A30: verbeteren doorstroming en veiligheid bij Barneveld en Voorthuizen

We verbeteren de doorstroming en veiligheid op de snelweg A1 tussen Barneveld en Voorthuizen en de aansluiting van de A1 met autoweg N30 en snelweg A30.

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

We leggen een getijdenpark (Maassluis) en natuurvriendelijke oever (De Zaayer). Zo verbeteren de waterkwaliteit, waterveiligheid en creëren nieuwe natuur.

A20: verbreding Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda voor een verbeterde doorstroming en veiligheid. Lees meer.

Maas: reparatie stuw Linne

Rijkswaterstaat repareert de stuw bij Linne, die beschadigd is geraakt nadat 2 duwbakken er tegenaan gedreven zijn. Lees hier meer over dit project.

Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

De sluiscomplexen bij Weurt en Heumen zijn nodig toe aan grondig onderhoud. Rijkswaterstaat werkt daarom de komende jaren aan de sluizen. Lees meer.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Kootstertille en Schuilenburg

De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en zijn aan vervanging toe. We bekijken een aquaduct als alternatief.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw

We onderzoeken de beste alternatieven voor een snelle vervanging van de Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw. Lees meer over dit project.

Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Bij 10 bruggen en sluizen in Zeeland is sprake van uitgesteld onderhoud aan de constructies. Daarom voeren we op deze locaties onderhoud uit. Lees meer.

Oosterschelde: onderhoud aan civiele werken Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat renoveert en onderhoudt de aanlegvoorzieningen bij de Oosterscheldekering, de Veersedam en de Brouwersdam. Lees hier meer over dit project.

N50: verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid

Rijkswaterstaat verbreedt de autoweg N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. Op deze projectpagina vindt u alle informatie over dit project. Lees hier meer.

Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

We voeren onderhoud op en om het Krammersluizencomplex uit. Verschillende onderdelen op en om de sluizen naderen het einde van hun levensduur. Lees hier meer.

Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat renoveert de bewegingswerken van de Oosterscheldekering. Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog. Lees hier meer.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg. Daarom doen we doen onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug. Lees meer.

Merwedekanaal: herstel kades

We voeren herstelwerkzaamheden uit aan de kades van het Merwedekanaal vanwege aangetaste palen. Lees meer over het project bij dit historische kanaal.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.

Oosterschelde: modernisering beveiliging Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat moderniseert de beveiliging op en rondom de Oosterscheldekering. Zo maken we de kering toekomstbestendig. Lees hier meer over dit project.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Paddepoelsterbrug

Rijkswaterstaat verricht werkzaamheden rondom en aan de Paddepoelsterbrug over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en verbreedt het kanaal over 400 m. Lees meer.

Oosterschelde: baggeren Zandkreekgeul

We baggeren de Zandkreekgeul, zodat de recreatie- en beroepsvaart goed tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer kan varen. Lees hier meer over het project.

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

We zorgen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft. Daarom renoveren en updaten we de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Noord-Holland: groot onderhoud wegen 2019/2020

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van verschillende wegen in Noord-Holland. Zo blijft er een vlotte en veilige doorstroming. Lees hier meer.

Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

We maken Ooijen-Wanssum tot een leefbaarder gebied, met bescherming tegen water en 340 ha aan nieuwe natuur. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Boven-Rijn: proef sedimentsuppletie

We gaan bodemerosie van de Boven-Rijn aanpakken met behulp van sedimentsuppletie. Hoe we dat precies doen en wanneer? Lees het hier.

A8 en Coenbrug: groot en regulier onderhoud

We voeren groot en regulier onderhoud uit aan de Coenbrug (snelweg A8). Lees hier meer over de werkzaamheden rondom dit project.

3D-geprinte brug Nijmegen

De langste 3D-geprinte betonnen voetgangersbrug krijgt een plek bij Nijmegen. Lees meer over deze unieke prestatie.

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee. Lees hier meer.

A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Op knooppunt Zaarderheiken (snelweg A73) staat tijdens de spits in noordelijke richting dagelijks file. We breiden de oostelijke parallelbaan uit. Lees meer.

Bouw circulair viaduct bij Kampen

We bouwden het eerste circulaire viaduct vlakbij Kampen. Daarnaast testten we het viaduct voor toekomstige toepassingen. Lees meer hierover.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot 2030 bruggen, wegen en sluizen in de provincie Zeeland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer. Lees meer.

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Project JOMOPANS is opgezet om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad van Ameland wordt droger en hoger. Dat heeft invloed op de verbinding met het Waddeneiland. Lees over de verbetering van de bereikbaarheid van Ameland.

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Noord-Holland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer. Lees hier meer.

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

A50: onderhoud Nederrijnbrug

Rijkswaterstaat voert in 2019 en 2020 onderhoud uit aan de Nederrijnbrug in de snelweg A50 om een vlotte en veilige doorstroming te garanderen. Lees hier meer.

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

We verbreden de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad om de verkeersdrukte aan te pakken. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming. Lees meer.

A29: renovatie Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat renoveert de Heinenoordtunnel. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen. Lees hier meer.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Rijkswaterstaat werkt aan een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur. De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is nu nog onvoldoende.

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

We werken aan een betere bereikbaarheid van Zuidasdok. We verbreden de A10, de autotunnel breiden we uit en we vernieuwen het complete station Amsterdam Zuid.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

Rijkswaterstaat verstevigt de dijk langs het Eemskanaal. We vervangen de damwanden van de dijk. Meer informatie over het project langs het Eemskanaal.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

Rijkswaterstaat herstelt bij de Boven- en Beneden-Merwede 30 hectare natuurgebied in de Woelse Waard en Dalemse Gat. Door de bouw van waterkeringen verdween de eb en vloed uit het gebied en verslechterde het leefgebied van planten en dieren. Met Kaderrichtlijn Water-maatregelen herstellen we de waterkwaliteit.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Rijkswaterstaat is gestart met de planfase voor brug Urmond. Deze brug over het Julianakanaal is toe aan een opknapbeurt. Lees hier meer over dit project.

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit aan de snelwegen in Noord-Brabant en Limburg. Zo zorgen we ervoor dat onze rijkswegen in uitstekende staat blijven.

Onderhoud wegen Oost-Nederland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Oost-Nederland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

A12: renovatie IJsselbruggen

We renoveren de IJsselbruggen in de snelweg A12. Voor regionaal verkeer en het verkeer richting Duitsland is de A12 van groot belang. Lees hier meer.

A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Door de toename van het vracht- en autoverkeer is de Suurhoffbrug (A15) aan vervanging toe. We plaatsen een tijdelijke brug en passen de bestaande brug aan.

A4: Verbeteren doorstroming A4 Burgerveen-N14

We leggen een extra rijstrook aan op de snelweg A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 en verbeteren de doorstroming op en rond aansluitingen. Lees meer.

A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

Om verkeersknelpunten rondom Den Haag te voorkomen, verbetert Rijkswaterstaat van 2023 tot 2028 de doorstroming van de A4 Haaglanden en de N14. Er komen nieuwe rijstroken op de A4 tussen de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Ook passen we knooppunt Ypenburg en verschillende andere aansluitingen aan.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Door de dijkversterking op Vlieland werken we aan de veiligheid van het eiland. Door de dijkversterking voldoet de dijk weer aan de strenge veiligheidseisen.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Rijkswaterstaat renoveert een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Rond en in de Drechtsteden staan geregeld files. Het huidige wegennet wordt aangepast, om de doorstroming en bereikbaarheid van de Drechtsteden te verbeteren.

A15: Botlekbrug, voltooien verbinding spoorverkeer en (brom)fietsers

Rijkswaterstaat werkt aan de nieuwe Botlekbrug, zodat ook goederentreinen en het langzaam verkeer snel gebruik kan maken van de brug. Lees hier meer.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Met getijdenparken in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg verbetert Rijkswaterstaat het leefgebied voor planten en dieren en zorgen we voor meer waterveiligheid.

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

We leggen natuurvriendelijke oevers aan in de Nieuwe Maas, bij de Wilhelminahaven. Hierdoor ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren. Lees meer

N3: groot onderhoud

Het asfalt en de fundering op de gehele autoweg N3 zijn aan vervanging toe. Daarom voeren we groot onderhoud uit, zodat de autoweg N3 weer mee kan. Lees meer.

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A15 met een rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht. Zo nemen de files af en neemt de veiligheid toe. Lees hier meer.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

N200: Groot onderhoud

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.

Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Rijkswaterstaat legt bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan. Zo kunnen schippers op de Waal voldoende rust nemen en zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen

Rijkswaterstaat zorgt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) omwonenden van snelwegen minder geluidsoverlast ondervinden. Lees meer over dit project.

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

We bereiden onderhoudswerkzaamheden voor aan oevers en bruggen en vergroten de watercapaciteit van de Noordervaart zodat er meer water naar de achterliggende Peelregio kan.

Waal: renovatie Waalbrug Nijmegen

Na 80 jaar is de Waalbrug bij Nijmegen toe aan een renovatie. Zo rijdt het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig door. Lees hier meer over het project.

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Rijkswaterstaat verbetert de A12 en A15 tussen Ressen en Oudbroeken (ViA15), zodat het verkeer vlot en veilig kan doorrijden en er minder files ontstaan.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

We verlagen de oevers en kribben langs het Pannerdensch Kanaal. Zo beschermen we het gebied tegen overstromingen. Lees meer.

N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal

Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden en planning voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N35 Wijthmen-Nijverdal.

A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

We werken aan het onderhoud van een aantal belangrijke snelwegen in Midden-Nederland. Bekijk hier welke snelwegen we aanpakken en wat we precies doen.

Noordzeekanaal: dijkversterking waterkering IJmuiden

De waterkering rond het sluiscomplex in IJmuiden moet worden versterkt. De kering voldoet op onderdelen niet aan de toekomstige veiligheidsnormen. Lees meer.

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

Tijdens dit project brengen we de risico's voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal in beeld en het drinkwater dat we daarmee produceren. Lees meer.

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Lees hier meer over hoe we zorgen voor een goede waterkwaliteit.

N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

Rijkswaterstaat verbetert de economische ontwikkeling van Noordoost-Groningen door de verbreding van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Lees meer.

Oosterscheldekering: conserveren stalen constructies en schuiven

Rijkswaterstaat zorgt dat de Oosterscheldekering in topconditie blijft. Daarom conserveren we stalen constructies en schuiven. Lees hier meer over.

Onderhoud aan de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat onderhoudt de Oosterscheldekering voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat de waterkering veilig en optimaal blijft functioneren.

A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

We verbreden de snelweg A58 naar 2x3 rijstroken tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder. Meer files op het traject leiden tot economische schade. Lees meer.

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

We verbreden de snelweg A58 tussen Eindhoven en Tilburg om files te verminderen. De files leveren economische schade op en veel sluipverkeer. Lees hier meer.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Het IJsselmeer krijgt een nieuw peilbesluit, zodat er altijd voldoende zoetwater beschikbaar is. Dit water is hard nodig in tijden van droogte. Lees meer.

Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

We leggen een nieuwe haven aan, omdat er te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.

Gevelisolatie

Gevelisolatieonderzoek stelt vast wat het geluidniveau in woningen is door verkeer op rijkswegen, het spoor en luchthavens. Lees hier meer.

Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

De stuwen in de Nederrijn en Lek verdelen het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. Lees hier meer over de renovatie van het stuwcomplex.

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

We renoveren de bedieningstechniek voor bruggen en sluizen in Noord-Brabant en Midden-Limburg en breiden de Blauwe Golf uit. Lees hier meer over dit project.

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom versterken we de dijk.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

We werken aan de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. We verbreden en verdiepen de vaarweg en een aantal bruggen. Hier vindt u een overzicht van dit project.

A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

We maken de stad en regio Groningen beter bereikbaar door de zuidelijke ringweg A7/N7 aan te pakken. We zorgen ook voor een betere leefomgeving en veiligheid.

A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

In 2021 starten we met het verbreden van de aansluitende wegen om te zorgen voor een betere doorstroming. Op deze pagina vindt u meer informatie.

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide voor een betere doorstroming. Lees hier meer over het project.

Uitbreiding A1 Oost

Er is veel vertraging op de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer. Daarom legt Rijkswaterstaat een extra rijstrook aan. Lees meer.

N35: Nijverdal - Wierden

We passen de autoweg N35 aan voor een betere doorstroming en veiligheid. Deze weg verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel. Bekijk het project.

N3: renovatie Wantijbrug

We renoveren de Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht zodat de brug weer minimaal 30 jaar mee kan. Lees hier meer over de renovatie van de brug.

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten op de A1, A6, A9 en A10. Lees meer.

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

We leggen extra rijstroken aan op de snelweg A9 tussen Holendracht en Diemen voor minder files en een beter bereikbare Randstad. Bekijk hier het project.

A9: Badhoevedorp – Holendrecht

Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, voorziet Rijkswaterstaat een deel van de A9 van extra rijstroken.

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Om files en geluidoverlast te verminderen en luchtkwaliteitsverslechtering te verbeteren wordt de A27/A12 Ring Utrecht aangepast. Lees meer over het project.

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Daarom verbreden we de weg. Lees meer over het project.

A15/A20: Blankenburgverbinding

Voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten in de toekomst van de Rotterdamse regio, is de Blankenburgverbinding nodig. Lees hier meer.

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

We werken aan onder meer een betere doorstroming op de snelweg A15 door het verbeteren van de aansluiting van de N3 en N214 op de A15. Lees hier meer.

A16: vernieuwen Van Brienenoordbrug

We renoveren de Van Brienenoordbrug in de A16. De brug is één van de drukste van Nederland. Met de renovatie maken we de brug toekomstbestendig. Lees meer.

A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

We leggen de snelweg A16 Rotterdam aan. Dit vermindert filedruk en verbetert de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid rond de wegen A13 en A20.

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Het Wilhelminakanaal is niet goed toegankelijk voor grote binnenvaartschepen. We passen het kanaal en de sluizen aan voor een betere bereikbaarheid van Brabant.

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Bij Pannerden regelen we de waterafvoer naar de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Op deze manier houden we de omgeving veilig tegen overstromingen. Lees meer.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Door verruiming van de Twentekanalen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen vlotter en veiliger varen op de Twentekanalen. Lees meer over dit project.

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

We breiden Sluis Eefde bij de Twentekanalen uit. Hiermee zorgen we in de toekomst voor een kortere wachttijd bij de sluis. Lees meer over dit project.

Zandmotor: pilotproject voor natuurlijke kustbescherming

De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland van zo'n 128 ha tussen Hoek van Holland en Scheveningen, dat ons beschermt tegen de zeespiegelstijging. Lees meer.

Maaswerken

Met de Maaswerken werken we aan bescherming tegen hoogwater langs de Maas. Dit doen we door drie deelprojecten. Lees meer.

Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

We zijn een nieuwe sluis aan het bouwen tussen de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen voor betere toegang tot de havens. Lees hier meer over de bouw.

Kustonderhoud

Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en door menselijk handelen en natuurlijke oorzaken daalt de bodem. Met zandsuppleties onderhouden we onze kust.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen en de veiligheid van de dijken te verbeteren. Lees hier meer.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten, wat valt onder project Groene Poort. Lees meer.

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de Kaderrichtlijn Water. We zorgen voor een goed leefgebied voor plant en dier.

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Steeds meer en grotere schepen bevaren de Merwedes. Om een tekort aan overnachtingsplaatsen te voorkomen, leggen we nieuwe aan. Lees meer over dit project.

Maas: verruiming Julianakanaal

Het Julianakaal is op dit moment te smal voor tweebaksduwvaart en daarom gaan we dit onderdeel van de Maasroute verbreden en verdiepen. Lees hier meer.

Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

We herstellen zoveel mogelijk het leefgebied van waterplanten en -dieren in en langs de Maas. We richten oevers, beekmondingen en uiterwaarden natuurlijker in.

Maas: herstellen beekmondingen

Samen met waterschappen richten we beekmondingen van de Maas opnieuw in, zodat de vismigratie en de leefomgeving voor plant en dier verbetert. Lees meer.

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Langs de Beneden-Lek bij Bergambacht wil Rijkswaterstaat 8 nieuwe plaatsen aanleggen zodat binnenvaartschippers kunnen uitrusten. Lees hier meer over de aanleg.

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Het Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer vormen samen de Randmeren Noord. We breiden het leefgebied voor vissen en vogels verder uit. Lees meer over het project.

IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

In IJmuiden bouwen we een nieuwe grotere zeesluis omdat de huidige Noordersluis te klein is geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Lees er hier meer over.

Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Samen met provincies en marktpartijen werken we zo aan een veilige en duurzame Afsluitdijk. Lees hier meer over het project.

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Vanaf 2018 zetten we de Haringvlietsluizen regelmatig tijdens vloed op een kier, zodat trekvissen met het zoute water mee het Haringvliet op kunnen zwemmen.