Hinder en maatregelen

Het onderhoud aan de Galecopperbrug richting Arnhem levert tot midden 2025 verkeershinder op. De rijstroken van de hoofdrijbaan en parallelbaan richting Arnhem zijn tijdens de werkzaamheden de gehele periode versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.

Bovendien is oprit Nieuwegein (16) richting Arnhem de gehele periode afgesloten voor het verkeer. Voor sommige werkzaamheden is het nodig om in de nacht of in het weekend de Galecopperbrug richting Arnhem helemaal af te sluiten voor het verkeer.

Hinder tot midden 2025

We verwachten dat de werkzaamheden voor verkeershinder zorgen voor verkeer richting Arnhem. Verkeer richting Den Haag heeft geen last van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kunt u voor actuele reisinformatie terecht op de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie en de website Vaarweginformatie.

Versmalde rijstroken en snelheidsverlaging

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, houden we de Galecopperbrug grotendeels open voor het verkeer. Voor het werk aan de hoge torens (pylonen) waar de stalen kabels (tuien) aan bevestigd zitten, maken we een werkterrein. Hiervoor is het helaas nodig dat we de 3 rijstroken op de hoofdrijbaan versmallen, plus 2 rijstroken op de parallelbaan. Ook geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.

Oprit Nieuwegein afgesloten

Oprit Nieuwegein (16) richting Arnhem is de gehele periode afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid. Het verkeer wordt daarom omgeleid. Oprit Kanaleneiland (17) blijft wél open.

Nacht- en weekendafsluitingen

Voor sommige werkzaamheden is het nodig om in de nacht of in het weekend de Galecopperbrug richting Arnhem helemaal af te sluiten voor het verkeer. Deze afsluitingen geven we op tijd aan.

Versmalling scheepvaart

Tijdens het verankeren van de tuien is de vaarweg voor de scheepvaart versmald. Het gaat om 16 keer een versmalling van 12 uur. Schepen kunnen dan aan 1 kant onder de brug door. Hiervoor zetten we scheepvaartbegeleiding in.

Slim en duurzaam reizen met Goedopweg

We werken tijdens de werkzaamheden nauw samen met Goedopweg. Dit samenwerkingsverband helpt de regio Utrecht bereikbaar te houden met slimme en duurzame manieren van reizen.