Planning en aanpak

We werken aan de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. We verbreden daar de weg. Op deze pagina vindt u de volledige planning en meer informatie over de aanpak.

In 2017 heeft minister Van Nieuwenhuizen de startbeslissing gemaakt voor de aanpak van het drukste traject van de N50 Kampen – Kampen Zuid.

Wanneer

Op dit moment is er geen actuele planning voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van het project ViA15. Hierbij heeft de rechter de Minister opgedragen om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. De onderbouwing wordt gebruikt bij alle aanlegprojecten met wegverkeer-effecten.

De nieuwe tracébesluiten moeten wachten op deze nadere onderbouwing. Hierdoor lopen verschillende projecten vertraging op. De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid is er een van. Dat betekent dat er voor dit project op dit moment geen planning kan worden afgegeven.

Betrokken overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de opdrachtgever van dit project. De provincie Overijssel is medefinancierder en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de economische kerngebieden in de provincie en de bereikbaarheid ervan. De gemeente Kampen is betrokken aangezien de verbreding van de N50 binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt.

Procedure

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereiding van het opstellen van het ontwerptracébesluit (OTB). In een OTB staan details over het ontwerp, de inpassing van de weg en de effecten op de omgeving.

We onderzoeken wat de effecten van de maatregelen op onder andere lucht, geluid en milieu zijn en of de maatregelen leiden tot extra verkeer. Bij dit project gaat het om een aanpassing aan de bestaande infrastructuur. Dat betekent dat de verkorte Tracéwetprocedure wordt gevolgd.