Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat verbreedt de autoweg N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. Op deze pagina vindt u alle doelen en resultaten.

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen – Kampen Zuid regelmatig sprake van filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak hiervan is dat er 1 rijstrook per rijrichting is. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding waardoor de kans op frontale ongevallen groter is.

Doelen N50 Kampen – Kampen Zuid

De maatregelen op de N50 Kampen – Kampen Zuid hebben een aantal belangrijke doelen:

  • verbeteren van de doorstroming op de N50 als geheel en aansluitende wegen
  • verbeteren van de verkeersveiligheid
  • het versterken van de bereikbaarheid van Zwolle, Kampen en Lelystad in het bijzonder
  • verminderen mogelijke verstoringen in de verkeersstromen

Doorstroming en verkeersveiligheid N50

Vooral in de richting van Kampen Zuid kan het wegvak de stroom invoegend verkeer vanaf de N307 niet aan, omdat het totale verkeersaanbod groter is dan de capaciteit van de N50. Met een toenemende bedrijvigheid in en om Kampen, zal de drukte op de weg in de komende jaren toenemen.

In de richting van Kampen is door uitvoegend verkeer richting de N307 een doorstromingsprobleem. Daarnaast kent de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid geen fysieke rijbaanscheiding. Hierdoor ontstaat de kans op frontale aanrijdingen.

Daarom bestaat de voorkeur voor de verbreding van de N50 van 2x1 rijstroken naar een autoweg met 2x2 rijstroken. De weg krijgt een fysieke rijbaanscheiding en een maximumsnelheid van 100 km/h tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid.

Zie ook