Planning

Planning

We werken aan de snelweg A4, voor de verbetering van de doorstroming op het traject tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de autoweg N14.

Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich op dit moment in de planfase. In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail.

De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerp-tracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB), samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (MER). Het Milieueffectrapport brengt in kaart wat de gevolgen van het Voorkeursalternatief zijn voor onder andere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, geluidsniveau en natuur.

Wanneer

Klaar: 2029
2024

Vaststellen tracébesluit

2026

Start realisatie

2029

Openstelling A4 Burgerveen - N14

Deze planning kan nog veranderen.