A4: verbeteren doorstroming A4 Burgerveen-N14

Waarom

  • Een van de verkeersknelpunten in de Randstad is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.
  • De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.
  • De Randstad moet goed bereikbaar blijven en een goede doorstroming is voor de economie van groot (inter)nationaal belang.
  • Als het verkeer op de A4 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale en provinciale wegen. Dit vergroot de verkeersveiligheid en de kans op ongevallen wordt zo kleiner.

Hoe

vormgeven van een extra rijstrook op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14

verkeersmaatregelen om de doorstroming op en rond aansluitingen te verbeteren; mogelijke Smart Mobility-maatregelen

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Planning

De realisatie van het project A4 Burgerveen-N14 stond gepland van 2026 tot en met 2029. Door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof schuift deze planning helaas op. Zodra we meer informatie hebben, zullen we de planning aanvullen.

Wat

Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio nemen een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren.

Het project A4 Burgerveen-N14 is op dit moment in afwachting van een besluit om de plannen verder uit te werken. Als gevolg van stikstofschaarste en noodzakelijke prioritering van projecten is de planning van het project naar achter geschoven. De verwachting is dat het project niet eerder dan in 2025 weer wordt opgepakt.

Samenwerking

Rijkswaterstaat kijkt ook tussen de N14 en de Ketheltunnel naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Het project A4 Burgerveen-N14 sluit daarmee naadloos aan op het project A4 Haaglanden-N14.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder is nu nog niet aan de orde. Eerst moeten we de plannen verder uitwerken.

Nieuws

Onderliggende pagina