A4: Verbeteren doorstroming A4 Burgerveen-N14

A4: Verbeteren doorstroming A4 Burgerveen-N14

Waarom

  • Eén van de verkeersknelpunten in de Randstad is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.
  • De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.
  • De Randstad moet goed bereikbaar blijven en een goede doorstroming is voor de economie van groot (inter)nationaal belang.
  • Als het verkeer op de A4 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale en provinciale wegen. Dit vergroot de verkeersveiligheid en de kans op ongevallen wordt zo kleiner.

Hoe

vormgeven van een extra rijstrook op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14

verkeersmaatregelen om de doorstroming op en rond aansluitingen te verbeteren; mogelijke Smart Mobility-maatregelen

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2029
2024

Vaststellen tracébesluit

2026

Start realisatie

2029

Openstelling A4 Burgerveen - N14

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Wat

Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio nemen een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich op dit moment in de Planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief verder uit dat uit de Verkenningsfase kwam en onderzoekt het in detail. De uitvoering van het project start naar verwachting in 2026.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina.

Samenwerking

Rijkswaterstaat kijkt ook tussen de N14 en de Ketheltunnel naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Het project A4 Burgerveen-N14 sluit daarmee naadloos aan op het project A4 Haaglanden-N14. Beide projecten werken dan ook nauw samen. Zo maken beide projecten gebruik van dezelfde verkeersmodellen. Ook kijken we samen hoe de aanpassingen aan de weg zo duurzaam mogelijk kunnen plaatsvinden en hoe we de overlast voor weggebruikers kunnen beperken.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De wegwerkzaamheden starten in 2026. Dan kan er sprake zijn van verkeershinder. Tot die tijd worden de plannen verder uitgewerkt.

Denk mee over de A4 Burgerveen-N14.

Nieuws

Onderliggende pagina's