A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

Waarom

  • De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.
  • Op de A4 Haaglanden - N14 staan regelmatig files en de drukte wordt de komende jaren alleen maar groter.
  • Als Rijkswaterstaat niet ingrijpt, krijgen Den Haag en omliggende steden de komende decennia te maken met grote verkeersknelpunten.
  • Als de bereikbaarheid van regio Haaglanden vermindert, wordt deze regio minder aantrekkelijk voor bedrijven en inwoners. Maar ook de rest van de Randstad lijdt economische schade als het verkeer op de A4 niet goed doorstroomt.

Hoe

nieuwe rijstroken A4 Haaglanden-N14

ongelijkvloers maken kruisingen N14

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het project bevindt zich in de fase van ontwerptracébesluit (OTB) naar tracébesluit (TB). Volgens de eerdere planning zou de minister in 2021 het tracébesluit (TB) van het project A4 Haaglanden – N14 vaststellen. Het TB is echter niet vastgesteld vanwege de toen aanwezige onduidelijkheid rondom stikstof*. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen.

Momenteel brengen we de consequenties van deze vertraging in beeld. Onderdeel hiervan is het maken van een nieuwe planning waarin staat aangegeven wanneer de realisatie van het project start en is afgerond. Zodra deze planning beschikbaar is, informeren we hierover op de projectwebsite.

*Meer informatie hierover is te lezen in de volgende nieuwsberichten: tracébesluit A4 Haaglanden-N14 en nieuwe maximale rekensafstand stikstof ook voor wegenprojecten.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2025

Start realisatie

2025-2028

Realisatie van A4 Passage, N14, de aanpassingen bij Plaspoelpolder en knooppunt Ypenburg en de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en Den Hoorn

Nog niet bekend

Openstelling A4 Haaglanden - N14

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina