Planning

Planning

Op deze pagina staat de planning voor de uitbreiding van de A1 Oost. Naar verwachting zijn we uiterlijk 2025 klaar.

De 1e werkzaamheden zijn afgerond in 2017 met de aanleg van weefvakken tussen afrit Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en het aanpassen van knooppunt Beekbergen. In 2019-2020 vonden de werkzaamheden plaats op het weggedeelte tussen Twello en Rijssen. In 2021 vinden de werkzaamheden op het weggedeelte tussen Rijssen en knooppunt Azelo plaats. Vanaf 2022 zijn we aan het werk op het weggedeelte tussen Apeldoorn en Twello.

Wanneer

Klaar: 2025
2013 Besluit voorkeursalternatief A1 Apeldoorn - Azelo door minister en start planuitwerking
Juni 2014 Publicatie Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen en milieueffectrapport, met mogelijkheid tot inspraak
2015 Vaststellen Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State
2016 - 2017
Aanleg weefvakken tussen afrit Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en aanpassen knooppunt Beekbergen
2017 Publicatie Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo en Ontwerpsaneringsbesluit A1 Lochem - Azelo, met mogelijkheid tot inspraak
12 juni 2018 Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en Saneringsbesluit Lochem-Azelo vastgesteld
27 juni tot en met 8 augustus 2018 Tervisielegging tracébesluit en saneringsbesluit
28 juni tot en met 8 augustus 2018 Mogelijkheid tot instellen beroep bij de Raad van State
2 oktober 2019 Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en Saneringsbesluit Lochem-Azelo onherroepelijk
2018 - 2020 Fase 1: Verbreding A1 naar 2x4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2x3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen. Opengesteld voor het verkeer in september 2020
2020 Fase 1: Verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Deventer en Deventer-Oost. Opengesteld voor het verkeer in september 2020
2020 - zomer 2021 Fase 1: Verbreding A1 naar 2x3 rijstroken tussen Rijssen en knooppunt Azelo. Naar verwachting in de zomer van 2021 gereed
2022 - 2025 Fase 2: Verbreding A1 naar 2x4 rijstroken inclusief parallelstructuur tussen Apeldoorn-Zuid en Twello
2025 Werkzaamheden fase 2 naar verwachting uiterlijk gereed

Tracébesluit verbreding A1 Oost vastgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 juni 2018 het tracébesluit (TB) vastgesteld voor de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Op hetzelfde moment is het saneringsbesluit (SB) vastgesteld voor het traject A1 Lochem-Azelo. Het tracébesluit en saneringsbesluit, inclusief alle bijlagen, lagen van 27 juni tot en met 8 augustus 2018 ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit (OTB) of het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) konden tot en met 8 augustus 2018 beroep aantekenen tegen het TB en het SB.