Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het (vracht)verkeer op de A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo (bij Almelo). Daarom verbreedt Rijkswaterstaat tussen 2018 en 2025 dit traject.

Belangrijke verbinding

De A1 is een drukke (inter)nationale transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland: de Randstad, Cleantech Regio (de Stedendriehoek-gemeenten), Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang. Verbreding van de weg zorgt niet alleen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid, maar is ook een economische impuls voor de regio.

Advies aan weggebruikers

De provincies Gelderland en Overijssel, Cleantech Regio en Rijkswaterstaat werken samen aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Hiervoor tekende de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu op 16 juni 2017 het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo en het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Lochem - Azelo. In oktober 2013 tekende de minister een bestuursovereenkomst (PDF, 2,56 MB). Tussen 2018 en 2025 verbreden we de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo door de aanleg van extra rijstroken. Dit gebeurt in 2 fases. Tussen 2019-2021 verbreden wij de A1 tussen Twello en Deventer naar 2 x 4 rijstroken en de A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2 x 3 rijstroken. Het gedeelte Twello - Rijssen is al klaar en is in september 2020 opengesteld voor het verkeer. Het gedeelte Rijssen - Azelo is nu in uitvoering en wordt in de zomer van 2021 opengesteld voor het verkeer.

Tussen 2022 – 2025 werken wij aan de verbreding van het resterende weggedeelte van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Hiervoor loopt op dit moment de aanbesteding op zoek naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Door voor- en cofinanciering van de provincies Gelderland en Overijssel kan Rijkswaterstaat de trajecten Twello - Deventer en Deventer-Oost - Rijssen al in 2018-2020 uitbreiden. Voor versnelde uitvoering van het traject Deventer - Deventer-Oost - Rijssen - Azelo is hiervoor in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 60 miljoen euro opgenomen.