Doelen en resultaten

Het (vracht)verkeer op de A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo (bij Almelo). Daarom verbreden we tussen 2018 en 2025 dit traject.

Verbeteren bereikbaarheid A1 met economische gebieden

De A1 is een drukke (inter)nationale transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland: de Randstad, Cleantech Regio (de Stedendriehoek-gemeenten), Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. 

Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang. Verbreding van de weg zorgt niet alleen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid, maar is ook een economische impuls voor de regio.

Verbreding voor een betere doorstroming

In fase 1 hebben wij de A1 tussen Twello en Deventer verbreed naar 2 x 4 rijstroken. Tussen Twello en knooppunt Azelo is de A1 verbreed naar 2 x 3 rijstroken.

In fase 2 verbreden we de A1 tussen Apeldoorn en Twello, naar deels 2 x 3 en deels 2 x 4 rijstroken. Het wegvak van fase 2 is in totaal circa 14 km lang. Naast de aanleg van de extra rijstrook moet er ook een reconstructie plaatsvinden van het bestaande deel, worden geluidswerende maatregelen getroffen en vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.