Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt Hoevelaken aan en verbreedt de aansluitende delen van de A28 en A1. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarmee vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

32

zoveel kilometer snelweg verbreden we op de A28 en de A1

Knooppunt Hoevelaken is een begrip vanwege het aantal files dat er staat. Over een aantal jaar is dit verleden tijd, dan maakt het klaverblad met krappe bochten plaats voor een nieuw knooppunt in de vorm van een kom met ruime verbindingswegen.

De planning van de werkzaamheden staan op dit moment niet vast in verband met de stikstofproblematiek. Zodra hier een oplossing voor is gevonden, zal opnieuw de planning voor het tracébesluit van project Knooppunt Hoevelaken plaatsvinden.

Belangrijke doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de omgeving. Dat doen we onder andere door het invullen van regiowensen vanuit de betrokken gemeenten en provincies.

Bereikbaarheid knooppunt Hoevelaken

De aanpassingen aan het knooppunt en de aansluitende delen van de A28 en de A1 moeten ervoor zorgen dat de wegen de groeiende verkeersstroom goed kunnen verwerken. Naast een vlotte doorstroming is bovendien de verkeersveiligheid van belang: terwijl het aantal auto’s toeneemt, moet tegelijk de kans op ongevallen juist kleiner worden.

Leefbaarheid

Het gaat hierbij om te beginnen om maatregelen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving op het gebied van geluidhinder en natuurbescherming. Het leefbaarheidsdoel heeft daarnaast in dit project op een speciale manier nog extra handen en voeten gekregen. Door de zogenoemde regiowensen die de betrokken gemeenten en de provincies hebben ingebracht.

Deze regiowensen zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst die de gemeenten Amersfoort en Nijkerk en de provincies Utrecht en Gelderland in 2013 hebben gesloten met de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu.

Het gaat hoofdzakelijk om extra maatregelen die geluidhinder verder beperken dan wettelijk noodzakelijk en aanvullende maatregelen die de barrièrewerking van de weg verminderen. Zoals de aanleg van nieuwe onderdoorgangen voor wandelaars en fietsers. De regiowensen zijn opgenomen in het plan zoals dit nu in het ontwerptracébesluit is neergelegd.

Kijk voor het laatste nieuws over dit project op de projectwebsite.