Onderhoud Maxwell Taylorbrug in Veghel

Waarom

  • De Maxwell Taylorbrug is in 1969 in gebruik genomen en wordt vanaf die tijd intensief gebruikt.
  • Daardoor ontstaat slijtage.
  • Daarom voeren we reparaties uit zoals asfaltvervanging van de rijbaan en het fietspad en herstel van betonschades.

Hoe

uitvoeren betonreparaties, vervangen voegovergangen, vervangen oplegblokken op 2 landhoofden, vervangen asfaltverharding

Heb ik last van de werkzaamheden?

De brug is 4 weken afgesloten voor wegverkeer van maandagochtend 31 juli tot maandagochtend 28 augustus 2023. Er zijn kortdurende hindermomenten voor scheepvaartverkeer en op aanrijwegen zijn kortdurende halve baan afsluitingen voorzien.

Wanneer

Klaar: uiterlijk augustus 2023
31 juli 2023

Start werkzaamheden     

31 juli - 28 agustus 2023

Volledige afsluiting Corridor/Brug voor wegverkeer

13 augustus 06.00 uur - 14 augustus 2023 06.00 uur

Volledige stremming Zuid-Willemsvaart

19 augustus 06.00 uur tot 21 augustus 2023 06.00 uur

(‘dynamische’) halve baan afzetting N279

21 augustus 06.00 tot 23 augustus 2023 06.00

Volledige afsluiting Rembrandtlaan

23 augustsus 06.00 tot 25 augustus 2023 06.00

Volledige afsluiting Sluishoek

Deze planning kan nog veranderen.

Omleidingsroutes

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer

Omleidingsroutes langzaam verkeer

Deze omleidingsroute is nog onderwerp van gesprek en kan nog wijzigen.

Omleidingsroutes fietsers

Openbaar vervoer: omleidingen voor buslijnen 157, 305 en 306

Vanwege de afsluiting van de Corridor worden de bushaltes Corridor en Biezendijk op bedrijventerrein De Dubbelen in deze periode niet bediend. Om het bedrijventerrein toch bereikbaar te houden met het openbaar vervoer, zet Arriva van maandag tot en met vrijdag in de ochtend en middagspits pendelbussen in.

Deze pendelbussen sluiten in Eerde aan op lijn 306 van en naar Den Bosch en in Sint Oedenrode op lijn 305 van en naar Eindhoven. De exacte tijden en routes vindt u op de website van Bravo en van Arriva.

Hulpdiensten

We hebben alle hulpdiensten geïnformeerd over de omleidingen en waar nodig hebben ze zich hierop voorbereid. Zo zijn de afsluitingen en alternatieve routes opgenomen in de navigatiesystemen van ambulances. Ook bij de brandweer is in beeld gebracht vanuit welke posten de brandweer nu het snelst ter plaatse kan zijn.

Voor de werkwijze van de politie hebben de afsluitingen en omleidingen geen directe gevolgen.

Nieuws

Onderliggende pagina