Planning gevelisolatieonderzoeken in Noord-Holland

Het gevelisolatieonderzoek start binnen enkele maanden nadat u uw toestemming heeft gegeven. Wanneer u uw toestemming kunt geven, kunt u in de onderstaande planning zien. U ontvangt in die periode een brief van Rijkswaterstaat.

Naam van het saneringsplan of besluit

Brief met verzoek om uw toestemming voor het onderzoek

Regeling gevelisolatie Schiphol 2023

afgerond
Tijdelijke ontheffing naleving ge- luidproductieplafonds A10 noord bij Amsterdam en Landsmeer (2023)afgerond
Prorail MJPG Randstad-Westjuni 2024

Vanaf het moment van toestemming geven tot het isoleren van uw woning, als uit het gevelisolatieonderzoek blijkt dat dit nodig is, dient u rekening te houden met een gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar.

Wij informeren u altijd van te voren over welk ingenieursbureau het onderzoek bij uw woning komt uitvoeren en, indien isolatie nodig is, over welke aannemer de isolatie komt aanbrengen.