Procedure

Procedure

Tussen 2004 en 2011 heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De gekozen oplossing is de bestaande rijkswegen in deze corridor te verbreden en een goede inpassing van de weg in het landschap. Het zogenoemde Stroomlijnalternatief Schiphol - Amsterdam - Almere.

Dit is vastgelegd in het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2011), dat sinds 2012 onherroepelijk is.

Tijdens voorbereidingen op de werkzaamheden is gebleken dat met enkele wijzigingen veel geld bespaard kan worden. Om deze aanpassingen door te voeren was een wijziging van het bestaande tracébesluit nodig. In oktober 2014 is het aangepaste Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2014) onherroepelijk.

Inspraak en beroep

Alle documenten horende bij het Tracébesluit (2011) en het nieuwe Tracébesluit (2013) zijn in te zien op de website Platform Participatie. Meer informatie over de volledige tracéwetprocedure die Rijkswaterstaat voor dit project heeft doorlopen, leest u op de pagina Tracéwetprocedure Schiphol-Amsterdam-Almere.

Tracébesluit SAA (2014) onherroepelijk

In het vastgestelde Tracébesluit SAA (2011) is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Voor deze verbreding moeten we de spoorbrug bij Muiderberg verlengen. We kunnen deze grotere overspanning van de A1 alleen realiseren met een staal-betonnen boogbrug. Omdat we in het tracébesluit (TB) van 2011 uitgaan van een betonnen spoorbrug, was een wijziging van het TB op dit punt nodig. Tijdens de voorbereiding van de realisatie bleek daarnaast dat de bestemming van een aantal percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en Naarderstraatweg) niet juist in het TB stond. In het TB wijzigden de tracégrenzen op een aantal locaties in Naarden. Naar aanleiding van deze wijzigingen is een aangepast Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere opgesteld. Op 25 maart 2015 verklaarde de Raad van State het TB onherroepelijk.

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

Ter hoogte van Amstelveen is dit tracébesluit gewijzigd van een tunnel in een verdiepte ligging. Het ontwerptracébesluit waarin de wijziging is opgenomen, is in 2016 ter visie gelegd (Ontwerptracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2016). De zienswijzen op het ontwerptracébesluit 2016 hebben geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp. Deze zijn verwerkt in het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. De toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 dit tracébesluit vastgesteld.