Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor kan het verkeer sneller doorrijden. We verminderen ook geluidoverlast in de omgeving.

Een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad is belangrijk voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio.

Verbeteren bereikbaarheid

Om de files op de snelweg A1, snelweg A6, snelweg A9 en snelweg A10 te verminderen, is een grote capaciteitsuitbreiding nodig. De snelwegen krijgen er daarom in beide richtingen 1 of meer rijstroken bij. Rijkswaterstaat werkt bovendien aan:

  • een verbreding van de Hollandse brug;
  • een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal;
  • de renovatie van 5 grote knooppunten;
  • de aanpassing van 100 viaducten.

Verbeteren leefomgeving

Behalve het uitbreiden van de capaciteit, verbeteren we de leefbaarheid langs de snelwegen. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het geluid van verkeer op de rijkswegen na de realisatie voor 95% van de omliggende woningen af. Dit bereiken we door:

  • 33 km aan geluidschermen met een gemiddelde hoogte van 5,6 m;
  • geluidreducerend asfalt (het zogenoemde tweelaags zoab) over een lengte van 40 km;
  • de aanleg van een tunnel in Amsterdam;
  • de zuidelijke verlegging van de A1 in de buurt van Muiden;
  • de aanleg van een aquaduct onder de Vecht.

Bereikbaarheid op het spoor

Ook ProRail zet zich in om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren. Met het project OV SAAL breidt ProRail het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad uit. Door de werkzaamheden af te stemmen, zorgt Rijkswaterstaat er samen met ProRail voor dat de regio ook tijdens de bouwperiode bereikbaar blijft.