A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Waarom

  • Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere staan regelmatig files.
  • Om de files te verminderen, breiden we het wegennet uit.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
  • Tegelijkertijd treden we op tegen geluidoverlast en zetten we ons in voor de natuur.

Alle doelen en resultaten

aanleg extra rijstroken over een traject van 63 km
33 km
extra hoge geluidschermen en geluidreducerend asfalt

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met verkeershinder, zoals tijdelijke rijbaanversmallingen of extra reistijd. Ook kunt u overlast ervaren door bouwhinder zoals geluidoverlast of trillingen. Rijkswaterstaat doet er alles aan om overlast te beperken en de omgeving bereikbaar te houden. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

2012 - 2014 A10-Oost/A1 Diemen
2014 - 2018 A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
2017 - 2019 A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost
2014 - 2020 A9 Holendrecht - Diemen
2020 - 2026 A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk het online bezoekerscentrum

Projecten

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten. De extra rijstroken op de A10-Oost/A1 Diemen, het 1e project van de weguitbreiding, zijn inmiddels in gebruik genomen. Het project A1/A6 Diemen-Almere Havendreef is eind 2018 volledig afgerond: de infrastructuur, de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden zijn klaar.

  • A9 Holendrecht - Diemen

    We verbreden de A9 tussen Holendrecht en Diemen de komende jaren met extra rijstroken. Ook leggen we een tunnel van 3 km aan.
  • A9 Badhoevedorp - Holendrecht

    We gaan de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreden. Een deel van de weg leggen we verdiept aan, met 2 overkappingen.

SAA op social media

Volg het project Schiphol-Amsterdam-Almere ook op sociale media: