A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Waarom

  • Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere staan regelmatig files.
  • Om de files te verminderen, breiden we het wegennet uit.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
  • Tegelijkertijd treden we op tegen geluidoverlast en zetten we ons in voor de natuur.

Alle doelen en resultaten

aanleg extra rijstroken over een traject van 63 km
33 km
extra hoge geluidschermen en geluidreducerend asfalt

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met verkeershinder, zoals tijdelijke rijbaanversmallingen of extra reistijd. Ook kunt u overlast ervaren door bouwhinder zoals geluidoverlast of trillingen. Rijkswaterstaat doet er alles aan om overlast te beperken en de omgeving bereikbaar te houden. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2026
2020 - 2026

A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Bekijk de gehele planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Bekijk het online bezoekerscentrum

Projecten

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten. De extra rijstroken op de A10-Oost/A1 Diemen, de A1/A6 Diemen-Almere Havendreef, de A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost en de A9 Gaasperdammerweg zijn inmiddels in gebruik genomen. De werkzaamheden aan de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht zijn gestart en duren nog tot eind 2026.

  • A9 Badhoevedorp - Holendrecht

    We gaan de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht verbreden. Een deel van de weg leggen we verdiept aan, met 2 overkappingen.
  • A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

    De A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (de Gaasperdammerweg) krijgt extra rijstroken. Een nieuwe tunnel moet voor minder geluidsoverlast zorgen voor omwonenden.

SAA op social media

Volg het project Schiphol-Amsterdam-Almere ook op sociale media: