Planning en aanpak

Hieronder vindt u de planning en aanpak om de gestegen verkeersdrukte op de snelweg A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad aan te pakken.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2018 - 2022

Planstudie naar duurzame inpassing verbreding A6 in leefomgeving

Nog niet bekend

In afwachting van de oplossing rondom stikstof, kan er geen planning worden afgegeven. Er zijn op dit moment nog te veel onzekerheden.

Lees meer over de planning van de planuitwerkingsfase bij de nieuwsberichten op deze projectpagina.

Plan uitwerken voor verbreding A6

Voordat de werkzaamheden aan de A6 beginnen, werken we de verbreding naar 2x3 rijstroken samen met een ingenieursbureau uit. Ook bekijken we hoe de verbreding van de snelweg past in de planning van projecten in de omgeving.

We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen in het gebied. Het ontwerp is klaar als het voldoet aan alle eisen, zoals verkeersveiligheid, techniek en milieu. De minister legt vanaf dan het tracébesluit vast.

Samenwerking

Samen met bedrijven, overheden en organisaties uit de omgeving zijn we het participatietraject DuurzaamPLUS gestart. We onderzoeken met elkaar hoe we elkaar kunnen helpen, verbeteren en versterken. De belangrijkste onderwerpen van het participatietraject zijn:

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

In de verkenning A6 zon Lelystad Dronten kijken we naar de mogelijkheden van zonne-energie langs de A6, van aansluiting 8 tot aan de Ketelbrug. In het Klimaatakkoord is er de afspraak dat de Rijksoverheid, als het kan, de gronden die in haar bezit zijn, beschikbaar stelt voor de klimaatopgave. In het bijzonder voor hernieuwbare energie. 

Daarnaast heeft de provincie Flevoland in 2017 aan de ministers van Infrastructuur, Milieu en Economische Zaken van toen, gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken, om hernieuwbare energie in te passen in de geplande wegverbreding van de A6. 

U vindt hierover meer informatie op de website A6 zon Lelystad Dronten.

Zie ook