Doelen en resultaten

We maken de capaciteit van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad groter. Dit doen we door de snelweg te verbreden van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting.

Deze verbreding werken wij nu uit tot een ontwerptracébesluit. De verbreding van 2 naar 3 rijstroken ligt vast, meteen nadat er door de minister een tracébesluit is genomen.

De verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad zorgt voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer. Ook zijn Flevoland, Noord-Nederland en de Randstad in de toekomst beter bereikbaar. Daarnaast proberen we om het open polderlandschap bij de aanleg van de A6 te bewaren.

Aanpassen aansluitingen snelweg A6

Door de komst van extra rijstroken op de A6, passen we ook de aansluitingen aan. Bij de bestaande aansluiting 10, Lelystad, worden de af- en opritten aangepast aan de verbrede A6. Dit geldt ook voor de afrit vanuit Almere. We passen ook de bestaande aansluiting 8, Almere Oostvaarders, aan.

De nieuwe aansluiting 9 (vanaf Amsterdam van en naar Lelystad Airport), die door de provincie Flevoland is aangelegd, wijzigt niet. De viaducten over de Larserweg (Lelystad) worden ook niet aangepast.

Zie ook