A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

Waarom

  • Het zuiden van Lelystad maakt een flinke ontwikkeling door. Op het gebied van woningbouw en de groei van bedrijven en bedrijventerreinen.
  • Op de snelweg A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is er de afgelopen jaren een stijging van het verkeer.
  • Daarom verbreden we de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en de Randstad. Maar ook voor een vlottere en veiligere doorstroming.

Alle doelen en resultaten

Hoe

maken tracébesluit met plan van aanpak verkeersdrukte

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wij werken de verbreding naar 2x3 rijstroken op de A6, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad, uit in een plan. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving. Pas bij de werkzaamheden in het kader van de verbreding kan er sprake zijn van (verkeers)hinder. Wanneer hier meer informatie over bekend is, communiceren we dit.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
Nog niet bekend

In afwachting van de oplossing rondom stikstof, kan er geen planning worden afgegeven. Er zijn op dit moment nog te veel onzekerheden.

Lees meer over de planning van de planuitwerkingsfase bij de nieuwsberichten op deze projectpagina.

Bekijk de hele planning

Animatie A6 Almere Oostvaarders - Lelystad

In onderstaande video krijgt u een impressie van de toekomstige situatie.

RUSTIGE MUZIEK (Druk verkeer op de A6) VOICE-OVER: Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dit zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Daarbij zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland, de Randstad én Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. (Werkzaamheden) VOICE-OVER: Bij aansluiting 8, Almere Oostvaarders, wordt de A6 aangepast. Tot en met Almere is de A6 al verbreed. Er ontstaat een soepele overgang van 4x2 rijstroken in Almere naar 2x3 rijstroken tussen Almere en Lelystad. Het streven is om het open landschap van de A6 zoveel mogelijk te behouden. (Kaart van Flevoland) VOICE-OVER: De Oostvaardersplassen vormen onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land, samen met de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. In de buurt van de Lepelaarstocht verbeteren we de faunapassage, die de Oostvaardersplassen met het achterland verbindt. Daarmee kan klein wild veilig de A6 passeren. (Kaart met aansluiting 10 bij Lelystad) VOICE-OVER: Even verderop passen we aansluiting 10 Lelystad aan. De toerit vanaf Lelystad richting Almere en Amsterdam krijgt over de volle lengte 2 rijstroken. (Beelden van A6 vanuit auto) VOICE-OVER: Rijkswaterstaat wil de meest duurzame snelweg van Nederland realiseren. Wij dagen de aannemers uit om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en gebruik te maken van circulaire bouwmethoden. Ook onderzoeken wij of en waar we langs de A6 velden met zonnepanelen kunnen aanleggen. Zo wekken we energie op voor de omgeving. (A6 vanaf brug gefilmd) VOICE-OVER: Met de verbreding van de A6 Lelystad zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A6Lelystad. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Nieuws

Zie ook