Doelen en resultaten

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Door de weg te verbeteren, moeten deze files verminderen.

Doelen verbetering A27

De verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder zorgt voor:

 • betere doorstroming (minder files);
 • minder sluipverkeer in de regio;
 • betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk;
 • een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen;
 • voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Maatregelen bij verbetering A27

Richting Utrecht

Het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten krijgt 3 rijstroken. Er komt dus 1 rijstrook bij. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook.

Richting Breda

Tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam komen 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.

Bruggen

 • We verbreden de Houtensebrug aan de westzijde.
 • We vervangen de bestaande Hagesteinsebrug door 2 nieuwe bruggen.
 • We vervangen de bestaande Merwedebrug door 2 nieuwe bruggen.
 • We vervangen de bestaande Keizersveerbruggen door 2 nieuwe bruggen.

Knooppunt Hooipolder

Daarnaast pakken we knooppunt Hooipolder aan. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten is het HooipolderPlus-plan bedacht om de doorstroming van het verkeer op de snelweg A59 te verbeteren. Er waren al 4 maatregelen opgenomen in het ontwerptracébesluit (OTB):

 1. Een verbindingsboog tussen de A59 en de A27.
 2. Verbreden van de A27 ten noorden van Hooipolder.
 3. Afsluiten van aansluiting 34 bij Raamsdonksveer.
 4. Een nieuwe verbindingsweg naar Raamsdonksveer.

Maatregel 5 breidt het knooppunt uit met 2 vrije rechtsaffers: vanuit Utrecht richting Rotterdam en vanuit Den Bosch richting Utrecht. Bovendien komt er bij de verkeerslichten op de A59 meer ruimte voor wachtende voertuigen, zodat zij het overige verkeer niet blokkeren.

Bekijk de interactieve tracékaart op de projectwebsite A27 Houten - Hooipolder voor een compleet overzicht van de plannen. U kunt ook de trajectkaart downloaden.