Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De aansluiting A15/N3/N214 wordt aangepast om de doorstroming op de A15 en N3 te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Het verbeteren van de aansluiting kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. Op deze pagina vindt u meer informatie.

We nemen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de voorbereidingen ondervindt het verkeer op de A15 nog weinig hinder. Weggebruikers op de N214 en het onderliggend wegennet zullen wel merken dat er gewerkt wordt.

Werkzaamheden bij rotonde N214

De aansluitingen van de Veerweg en de Parallelweg op de N214 komen in de nieuwe situatie iets noordelijker te liggen. Daarvoor leggen we een palenmatras (fundering) aan langs de Veerweg, Parallelweg en de N214. Om deze werkzaamheden veilig te realiseren zijn er vanaf maandag 18 januari tot en met vrijdag 2 april 2021 wegafsluitingen:

  • Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 12 maart 2020 is de Veerweg in 1 richting afgesloten vanaf de rotonde N214/Veerweg tot de nieuwe carpoolplaats.
  • Van maandag 15 februari tot en met vrijdag 2 april 2021 is de Parallelweg afgesloten in 1 richting vanaf de Matenasche Scheidkade tot de rotonde N214.

Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

(Weekend)afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zullen in 2021 diverse (weekend)afsluitingen plaatsvinden. Dit geldt voor de op- en afritten van en naar de A15, de N214 en andere omliggende lokale wegen zoals de Veerweg en de Parallelweg. Hiervan wordt op deze pagina en via andere kanalen melding gemaakt. De aannemer doet er alles aan om hinder in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Afsluiting carpoollocaties

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn de bestaande carpoolplaatsen verplaatst naar een tijdelijke locatie aan de Veerweg. De hinder is beperkt tot een paar 100 meter verder rijden. De tijdelijke carpoolplaats blijft in gebruik totdat de nieuwe carpoolplaatsen beschikbaar zijn. Naar verwachting is dit van medio november 2019 tot eind 2021.

Afsluiting lokale wegen

Om hinderlijk sluipverkeer in de regio te voorkomen, kunnen sommige lokale wegen worden afgesloten door een wegbeheerder: provincie, gemeente of waterschap. Met bebording worden omleidingsroutes aangegeven.

Herplant van bomen

Om de aanpassing mogelijk te maken, zijn verschillende bomen langs de A15 gerooid. Voor de vervanging van deze bomen is een beplantingsplan opgesteld dat momenteel wordt afgestemd tussen partijen. In totaal komen er minimaal evenveel bomen terug dan er zijn gekapt. Het planten van deze bomen vindt plaats aansluitend op de wegwerkzaamheden.

Raakvlak met omliggende projecten

Het project aansluiting A15/N3/N214 grenst direct aan 2 andere projecten die (gedeeltelijk) parallel worden uitgevoerd. Het betreft hier de projecten Verbreding A15 Papendrecht – Sliedrecht en het Groot onderhoud N3. Diverse werkzaamheden die hinder veroorzaken worden zoveel mogelijk gecombineerd om de werkzaamheden zo veilig, efficiënt en met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Meer informatie over deze projecten is ook te vinden op de website over de werkzaamheden aan de N3.