Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het vele verkeer op de aansluiting van de hoofdweg A15 en de lokale wegen N3 en N214 zorgt voor lange files in de spits. Rijkswaterstaat gaat de verkeerscapaciteit van de aansluiting A15/N3/N214 vergroten. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling van de regio en de doorstroming op de A15.

We hebben een nieuw ontwerp gemaakt om de doorstroming bij de aansluiting A15/N3/N214 te verbeteren. De huidige op- en afritten aan de noordzijde van de A15 worden aangepast. De rotonde op de N214 wordt vervangen door een met verkeerslichten geregeld kruispunt. De 3 carpoollocaties worden samengevoegd tot 1 grote carpoollocatie met 160 plaatsen aan de Parallelweg.