Doelen en resultaten

Samen met ProRail zorgen we ervoor dat naast (vracht)auto’s, schepen, (brom)fietsers en voetgangers ook het goederenspoorverkeer van de Botlekbrug gebruik kan maken van een moderne en veiligere verbinding.

De Botlekbrug is een belangrijke schakel voor de scheepvaart van en naar de havens. Voor het wegverkeer is de brug van belang in de A15 en het traject Maasvlakte -Vaanplein.

Aanpassingen verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers

Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon openen brugbedieners de Botlekbrug om schepen te laten passeren. Voordat ze dat doen, moeten ze er zeker van zijn dat er geen verkeer en geen (brom)fietsers en voetgangers meer op de brug zijn. Er staan nu nog verkeersregelaars om hen daarbij te helpen. Na de aanpassingen zijn de verkeersregelaars niet meer nodig.

Wat zijn de aanpassingen?

In 2024 passen we de inrichting van het fietspad en voetpad aan. De aanpassingen zorgen ervoor dat de brugbedienaars een beter zicht hebben op (brom)fietsers en voetgangers op de brug. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Slagbomen, seinen en de stopstreep worden dichter naar het beweegbare deel van de brug gebracht, zodat de ontruimingsafstand en ontruimingstijd korter worden.
  • Er komen extra camera’s waarmee de brugbedienaars in Rhoon beter zicht krijgen op het fietspad en voetpad.
  • Delen op de brug sluiten we af met een hekwerk. Zo kan de brugbedienaar er zeker van zijn dat zich daar geen mensen bevinden.
  • Er komen 3 slagbomen aan beide kanten in plaats van 2. Dit maakt het voor fietsers, die nog op de brug zijn, mogelijk om de brug aan de andere kant te verlaten als de slagbomen naar beneden gaan.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden zijn gepland van februari tot en met november 2024. Er is gedurende de werkzaamheden hinder voor (brom)fietsers en voetgangers. Als de brug is afgesloten worden (brom)fietsers en voetgangers omgeleid via Spijkenisserbrug. Zie de planning voor een overzicht van alle afsluitingen.

Toenemende vraag

De Rotterdamse Haven en onze hoofdvaarwegen zijn belangrijk voor onze economie en onze welvaart. In de haven en in de scheepvaartsector werken niet alleen veel mensen. Ook miljoenen goederen en containers vinden via de haven en schepen hun weg naar de gebruiker en de consument, in binnen- en buitenland. Goederen en containers die anders over de weg moeten.

Met de groeiende vraag naar producten moeten we onze infrastructuur optimaal benutten, dat betekent inzet van alle vervoersmodaliteiten; de weg, het spoor en dus ook het water. Door de internationale afspraken gaat bijna 60% van het transport tussen Rotterdam en Duitsland over water en rijden er tussen Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland jaarlijks bijna 5 miljoen minder vrachtwagens.

Nieuwe brug kan meer wegverkeer aan

De nieuwe Botlekbrug kan meer wegverkeer aan dan de oude brug. Een toename in het wegverkeer over de A15 zorgde voor problemen tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De oude brug had maar 1 rijstrook in iedere rijrichting. Nu zijn er 2 rijstroken in iedere rijrichting en zorgt de brug voor een betere doorstroming. Door de nieuwe spoorverbinding kunnen er ook meer goederentreinen gebruikmaken van de Botlekbrug.

Doordat de brug nu 14 m hoog is, is het aantal brugopeningen, ten opzichte van oude situatie, gedaald van 50 naar 20 per dag. Meer schepen kunnen de brug passeren zonder dat de brug telkens open moet.

Voor grote (zee)schepen moet de brug wel open. Grote (zee)schepen zijn ook afhankelijk van de waterstand om de brug veilig te kunnen passeren. En omdat ze niet kunnen afremmen en niet bij de brug voor anker kunnen gaan, hebben de schepen voorrang op het wegverkeer. De brug moet op tijd open zijn om aanvaringen te voorkomen. Meer weten? Bekijk de video 'O, zit dat zo! Botlekbrug'.

Schepen hebben voorrang

Doordat de brug nu 14 m hoog is, is het aantal brugopeningen, ten opzichte van oude situatie, gedaald van 50 naar 20 per dag. Meer schepen kunnen de brug passeren zonder dat de brug telkens open moet. 

Voor grote (zee)schepen moet de brug wel open. Grote (zee)schepen zijn ook afhankelijk van de waterstand om de brug veilig te kunnen passeren. En omdat ze niet kunnen afremmen en niet bij de brug voor anker kunnen gaan, hebben de schepen voorrang op het wegverkeer. De brug moet op tijd open zijn om aanvaringen te voorkomen. Meer weten? Bekijk onderstaande video!

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie. Om zes uur 's avonds staan auto's stil voor een brug die opengaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK EEN BELSIGNAAL VOICE-OVER: Ja, en nu hoor ik jou denken maar er komt toch helemaal geen schip aan? Nou, jawel, hoor. Kijk maar. (Een schip nadert.) Kijk, dit schip is zo groot dat het niet zomaar kan stoppen. Het vaart daarom tegen de stroom in. Het tij is goed, dus het schip moet nu de brug passeren. Anders kan het zomaar twaalf uur duren tot het tij gunstig is. Want als de brug halverwege blijft steken moet het schip tijd hebben om een aanvaring te voorkomen. Het heeft daarom voorrang op het wegverkeer, zelfs in de spits. Dat betekent dat we moeten wachten. Maar dat scheelt wel een hoop vrachtwagens. Dit schip kan namelijk zo'n duizend containers vervoeren. En dat is niet niks. (De kapitein knipoogt. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Doorstroming scheepvaartverkeer is verbeterd

Met 2 brugdekken is de doorstroming voor het scheepvaartverkeer op de Oude Maas verbeterd. Ze kunnen namelijk onafhankelijk van elkaar open en hebben elk een doorvaart van ongeveer 87 m breed en een hoogte van 14 m bij een gesloten brug en 45 m bij open brug. De diepgang onder de dekken verschilt wel.

Brug in plaats van een 2e tunnel

Voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen geldt dat dit niet door een de Botlektunnel mag. Dat komt doordat dit type vervoer niet door een tunnel mag waar ook ‘gewoon’ verkeer doorheen rijdt. Gezien de bedrijven in het gebied zou er hoe dan ook altijd een nieuwe brug gerealiseerd moeten worden voor vrachtverkeer dat gevaarlijke stoffen vervoert.

Een nieuwe tunnel naast de bestaande Botlektunnel en Botlekspoortunnel is niet alleen vele malen duurder dan een brug, maar ook niet mogelijk. Dat komt doordat de ruimte daarvoor te beperkt is door de vele kabels en leidingen die hier in de grond zitten. Er is daarom gekozen om een nieuwe brug te maken die de doorstroming van zowel weg- als scheepvaartverkeer verbetert.