Hinder en maatregelen

Om (onderhouds)werkzaamheden op de Botlekbrug te kunnen uitvoeren zijn er soms alleen afsluitingen voor het wegverkeer en soms alleen stremmingen voor de (hoge) scheepvaart nodig. Waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

De Botlekbrug gaat open voor schepen hoger dan 14 m boven NAP. Zodra een dergelijk schip zich aandient gaat de brug open, dat kan ook in de spits zijn. Internationaal is namelijk afgesproken dat schepen van en naar open zee altijd zonder belemmering moeten kunnen doorvaren. Dergelijke grote schepen kunnen slecht manoeuvreren of stil liggen en zijn ook vaak afhankelijk van het tij.

Het aanbod van schepen (hoger dan 14 m NAP) varieert. Per dag gaat de brug gemiddeld 20 keer open. Het aantal schepen dat de brug moet passeren is niet aan te geven. Dat kan 1 per uur zijn, maar ook per 3 uur. De meeste schepen moeten de brug met een bepaald tij passeren en zijn daardoor beperkt in de tijd dat het kan. 

Hoe lang de brug openstaat is afhankelijk van het aantal schepen dat per keer de brug passeert. Gemiddeld duurt een opening 11 minuten. Meer weten? Bekijk onderstaande video!

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie. Om zes uur 's avonds staan auto's stil voor een brug die opengaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK EEN BELSIGNAAL VOICE-OVER: Ja, en nu hoor ik jou denken maar er komt toch helemaal geen schip aan? Nou, jawel, hoor. Kijk maar. (Een schip nadert.) Kijk, dit schip is zo groot dat het niet zomaar kan stoppen. Het vaart daarom tegen de stroom in. Het tij is goed, dus het schip moet nu de brug passeren. Anders kan het zomaar twaalf uur duren tot het tij gunstig is. Want als de brug halverwege blijft steken moet het schip tijd hebben om een aanvaring te voorkomen. Het heeft daarom voorrang op het wegverkeer, zelfs in de spits. Dat betekent dat we moeten wachten. Maar dat scheelt wel een hoop vrachtwagens. Dit schip kan namelijk zo'n duizend containers vervoeren. En dat is niet niks. (De kapitein knipoogt. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Hinder voor de recreatievaart

In verband met (onderhouds)werkzaamheden kan er een stremming van de doorvaart zijn voor alle scheepvaart en dus ook de recreatievaart. Dat is te zien aan 2 rode seinen op de pijlers van de brug. Het is dan verboden om deze onderdoorvaart te gebruiken. Soms kan de andere onderdoorvaart wel gebruikt worden. 

Als ook hier 2 rode seinen te zien zijn, dan is het verboden de Botlekbrug te passeren. Stremmingen worden van tevoren aangekondigd. Net als voor het wegverkeer, geldt voor de vaarweg: ga goed voorbereid op reis! Dus check voordat je het water op gaat de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) en kijk op de website van Vaarweginformatie.

Hinder voor de scheepvaart

De hinder is beperkt voor de scheepvaart die geen brugopening nodig heeft. Het kan zijn dat door (onderhouds)werkzaamheden een van de hefdelen of beide hefdelen niet geheven kunnen worden. Voor hoge schepen (hoger dan 14 m) is dan geen of een beperkte doorvaart mogelijk.

Het kan ook voorkomen dat er een stremming is van de onderdoorvaart voor schepen die geen brugopening nodig hebben. Het is dan niet mogelijk de brug te passeren. Stremmingen van een of beide hefdelen worden van tevoren aangekondigd, onder andere via het stremmingsoverzicht op de pagina Hinder en maatregelen scheepvaart en via de Berichten aan de Scheepvaart (BAS)

Als het mogelijk is, dan wordt er voor de hoge scheepvaart (hoger dan 14 m NAP) tijdens een stremming een doorvaartmogelijkheid gecreëerd.

1 hefdeel beschikbaar

Tijdens (onderhouds)werkzaamheden is het streven om steeds 1 hefdeel beschikbaar te hebben voor de hoge scheepvaart. Of als dat niet kan, zoals bij onderhoud aan de brug, voor de hoge scheepvaart een doorvaartmogelijkheid te creëren.

2 hefdelen scheelt in duur brugopeningen

Als er geen werkzaamheden zijn, dan zijn beide hefdelen helemaal beschikbaar. Schepen kunnen vanuit beide vaarrichtingen de brug tegelijk passeren en hoeven dus niet op elkaar te wachten. Dit bevordert de doorstroming en scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. Door de 2 doorvaartopeningen, met elk een doorvaartbreedte van ruim 87 m, kunnen schepen makkelijker manoeuvreren. 

Dit bevordert de veiligheid op het water. Let op: schepen die gebruikmaken van de oostelijke doorvaart mogen een maximale diepgang van 8,20 m hebben. Passeren van schepen met een diepte van meer dan 7 m gaat in overleg met het Haven Coördinatie Centrum (HCC).

Meer informatie over hinder voor de scheepvaart

Omleiding voor doorgaand verkeer bij afsluitingen

Doorgaand verkeer kan bij een afsluiting van de brug gebruikmaken van de Botlektunnel. Verkeer van/naar Hoogvliet kan bij een afsluiting door de Botlektunnel en dan via Rotterdam Heijplaat (18) of de A15 op (richting Botlektunnel) of af (richting Hoogvliet). Het verkeer kan ook van/naar Hoogvliet via het onderliggend wegennet en de Spijkenisserbrug.

Verkeer vanuit Hoogvliet richting de Maasvlakte kan niet meer direct door de Botlektunnel. Deze mogelijkheid was niet op een veilige manier uit te voeren. Er is onder meer te weinig in- en uitvoegruimte voor het wegverkeer. Bovendien is er sprake van een hoogteverschil tussen de oprit van de parallelrijbaan en de hoofdrijbaan. 

Alternatief voor het verkeer vanuit Hoogvliet richting de Maasvlakte is een stukje terugrijden naar afslag 18, Rotterdam Heijplaat en daar keren om alsnog de Botlektunnel te pakken.

Omleiding voor transporten van gevaarlijke stoffen

Transporten van routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen niet door de Botlektunnel (categorie D) en zeker niet door de bebouwde kom. Er is een omleiding voor deze transporten via de Eilandroute. 

Deze is als volgt: voor de Thomassentunnel naar de N57 richting Goeree-Overflakkee, bij Stellingdam via de N215, N59, A29 richting Willemstad, bij knooppunt Sabina richting de A59, bij knooppunt Noordhoek de A59 blijven volgen richting Zevenbergen, vervolgens via de A17, A16 en N3 richting de A15.

Omleidingen worden op tijd gecommuniceerd

De afsluitingen en omleidingen worden op tijd gecommuniceerd (via borden langs de weg, via persberichten, in de planning op deze website, via social media en de sms-service). Omleidingen worden ook ter plaatse aangeven met gele borden en via de dynamische route-informatiepanelen (drips) boven en langs de weg.

Let op: Bij geplande afsluitingen van de Botlekbrug moet het verkeer er rekening mee houden dat de opritten naar de brug eerder afgesloten kunnen zijn dan de Botlekbrug zelf. Dat is door de voorbereidingen voor de afsluiting en om de brug vrij te krijgen van verkeer. In de aankondigingen staan de tijden dat de brug is afgesloten.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Hinder voor (brom)fietsers en voetgangers

(Brom)fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de maandelijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanpassen van de ontruimingstijd. Deze werkzaamheden vinden in 2024 plaats. Zie de planning voor een overzicht van de werkzaamheden.

De onderhoudswerkzaamheden vinden meestal plaats van 22.00 tot 05.00 uur de volgende dag of in het weekend. Als de (brom)fietsverbinding is afgesloten, verloopt de omleiding via de Spijkenisserbrug. Zie de kaart hieronder met de omleidingsroute.

Landbouwvoertuigen mogen niet over de Botlekbrug. Zij moeten omrijden via de Harmsenbrug.

Slagbomen (brom)fietsverbinding sluiten eerder

In 2024 wordt de ontruimingstijd aangepast. Er komen aanpassingen die ervoor zorgen dat de brugbedienaars een beter zicht hebben op (brom)fietsers en voetgangers op de brug. Tot die tijd sluiten de slagbomen voor (brom)fietsers eerder dan voor het wegverkeer. Wij snappen dat het voor fietsers en voetgangers vervelend is dat de slagbomen op brug eerder sluiten. 

De wachttijd is daardoor langer. Dit is echter voor de veiligheid van alle gebruikers.

Veiligheid boven alles

Voordat de brugwachter de brug opent, moet hij er zeker van zijn dat er geen auto’s, (brom)fietsers of voetgangers meer op de brug aanwezig zijn. De procedure voor het openen van de brug is, dat eerst de lichten op rood gaan. Via camera’s die op verschillende punten op de brug hangen, kijkt de brugwachter of er geen verkeer en mensen meer op de brug zijn. 

Pas dat het geval is sluit de brugwachter de slagbomen en kan de brug geopend (geheven) worden om een schip te laten als passeren.

Soms blijven de slagbomen tussen 2 brugopeningen dicht. De brugwachter kiest hiervoor als de tijd tussen 2 brugopeningen minder dan 5 minuten zou worden. De tijd is dan te kort om het verkeer (ook (brom)fietsers) en voetgangers op tijd en veilig de brug over te laten, omdat deze niet vrij is van verkeer. Het risico op een aanvaring van de brug is dan te groot.

Voor welke schepen gaat de brug open?

Om schepen die hoger zijn dan 14 m boven NAP te laten passeren, moet de Botlekbrug geopend (geheven) worden. Het gaat hier om grote zeeschepen; schepen die een bepaalde waterstand en een bepaalde stroming nodig hebben om van zee naar de havens te varen en andersom. Om er zeker van te zijn dat de brug op tijd helemaal open (geheven) is als een schip bij de brug is, start de brugwachter op tijd met het brugopeningsproces.

Door op tijd de brug te openen voorkomt de brugwachter dat een schip tegen de brug aanvaart, mocht de brug onverwacht niet functioneren. Grote schepen hebben namelijk geen rem en hebben ruimte én vooral tijd nodig om eventueel ‘tot stilstand’ te komen. 

Hoe groter het schip, hoe meer tijd nodig is om ‘te stoppen’ en hoe eerder de brugwachter de brug dus zal openen. Het risico dat de brug nog niet helemaal geopend is en een schip in aanvaring komt met de brug is anders te groot. Meer weten? Bekijk onderstaande video!

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie. Om zes uur 's avonds staan auto's stil voor een brug die opengaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK EEN BELSIGNAAL VOICE-OVER: Ja, en nu hoor ik jou denken maar er komt toch helemaal geen schip aan? Nou, jawel, hoor. Kijk maar. (Een schip nadert.) Kijk, dit schip is zo groot dat het niet zomaar kan stoppen. Het vaart daarom tegen de stroom in. Het tij is goed, dus het schip moet nu de brug passeren. Anders kan het zomaar twaalf uur duren tot het tij gunstig is. Want als de brug halverwege blijft steken moet het schip tijd hebben om een aanvaring te voorkomen. Het heeft daarom voorrang op het wegverkeer, zelfs in de spits. Dat betekent dat we moeten wachten. Maar dat scheelt wel een hoop vrachtwagens. Dit schip kan namelijk zo'n duizend containers vervoeren. En dat is niet niks. (De kapitein knipoogt. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Hinder voor het spoorverkeer

Goederentreinen kunnen hinder ondervinden van de (onderhouds)werkzaamheden. Mocht de brug niet beschikbaar zijn, dan is er een omleiding voor de goederentreinen via de Botlektunnel. Deze omleiding geldt ook bij (onderhouds)werkzaamheden. 

Voor de Botlekspoortunnel geldt geen beperking met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De hinder voor de goederentreinen is daardoor beperkt. Zie ook de website van ProRail.

Op de hoogte blijven van hinder

Bij een storing van de Botlekbrug, die effect heeft op het wegverkeer, brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service, zodat u uw reis mogelijk nog kunt aanpassen. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669. Wilt u zich afmelden voor deze service? Sms dan BBRUG STOP naar 3669.

Onderliggende pagina