Planning en aanpak

Het zuidelijke deel van de Rozenoordbrug in de A10 is aan onderhoud toe. Er zitten scheuren in het beton van de brug. We ondersteunen de langsliggers. Op deze pagina vindt u de planning en aanpak van het project.

Wanneer

Klaar: voorjaar 2023
1 november 2021

Werkzaamheden aan het middelste steunpunt van de zuidelijke Rozenoordbrug over de Amstel (A10 Zuid). Er is tijdens de werkzaamheden een stremming ter hoogte van de westelijk onderdoorgang van de Rozenoordbrug. De oostelijke onderdoorgang blijft beschikbaar

24 december 2021

Werkzaamheden steunpunt Amstel klaar

10 januari 2022

Voorbereidende werkzaamheden Amsteldijk: opknappen omleidingsroute via Rozenoordpad voor voetgangers en fietsers via Rozenoordpad. Verkeer op de Ouderkerkerdijk rijdt langs de werkzaamheden om de weg 7 m op te schuiven

Eind januari 2022

Voorbereidende werkzaamheden omleidingsroute Rozenoordpad en verleggen Ouderkerkerdijk klaar

Begin februari 2022

Voorbereidende werkzaamheden om kant en klare stalen frames te kunnen plaatsen tussen de steunpunten op de Amsteldijk en Ouderkerkerdijk

Eind februari 2022

Voorbereidende werkzaamheden klaar

28 februari en 2 maart 2022

Speciaal nachttransport aanleveren stalen frames Ouderkerkerdijk

14 en 16 maart 2022

Speciaal nachttransport aanleveren stalen frames Amsteldijk

11 - 29 april 2022

Stremming in de Amstel ter hoogte van de westelijke onderdoorgang van de Rozenoordbrug. De oostelijke onderdoorgang blijft beschikbaar

20 - 22 april 2022 Werkzaamheden aan de Rozenoordbrug in de nacht van 20 op 21 en van 21 op 22 april 2022.
Vanaf 21 april 2022

Monitoren Rozenoordbrug om te kunnen bepalen of de extra ondersteuning het juiste effect heeft behaald

Voorjaar 2022

Afwerking Rozenoordbrug en herstellen van de weg en de voet- en fietspaden

Vanaf 17 oktober 2022

De voorbereidende werkzaamheden beginnen met het opschuiven van de Ouderkerkerdijk waardoor het verkeer langs de werkzaamheden kan rijden.

Eind oktober 2022 - december 2022

Ondersteunen langsliggers zuidelijke deel van de brug op vier plekken Rozenoordpad, Amsteldijk en Ouderkerkerdijk op naastgelegen werkterrein

November - december 2022

Stremming in de Amstel. ter hoogte van de oostelijke onderdoorgang van de Rozenoordbrug. Met pontons en boeien zetten we de onderdoorgang af. De westelijke onderdoorgang blijft beschikbaar.

26 december 2022 - 8 januari 2023

Kerstvakantie, geen werkzaamheden

Begin 2023

Afronding werkzaamheden aan de extra steunpunten.

Landhoofden en steunpunten

De langsliggers liggen in de lengte van de brug waarvan de uiteinden steunen op zogenaamde landhoofden. Daarnaast zijn er nog 4 steunpunten: : 2 steunpunten aan de westkant (Rozenoordpad en Amsteldijk), 1 steunpunt in de Amstel en 1 steunpunt aan de oostkant (Ouderkerkerdijk).

Steunpunt Amstel

Ook in de Amstel brengen we extra ondersteuning aan. Vanaf een werkschip bouwen we naast de bestaande steunpunten nog 2 betonnen kolommen Het beton brengen we met een wagen. De vaarweg wordt voor de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten.

Steunpunten Amsteldijk en Ouderkerkerdijk

Allereerst krijgen de 3 steunpunten op de wal (Rozenoordpad, Amsteldijk en Ouderkerkerdijk) 2 kolommen als extra ondersteuning. Deze worden ter plaatse op het werkterrein gebouwd. Betonwagens en vrachtwagens voor het staal rijden via de dijk naar het werkterrein.

Hinder

Op de Amsteldijk is een extra route voor voetgangers en fietsers over het Rozenoordpad. Zo is er altijd 1 route beschikbaar. Verkeer op de Ouderkerkerdijk rijdt via een bypass langs de werkzaamheden. Deze omleidingsroute duurt van oktober tot en met december 2022 en met borden wordt de route aangegeven. Zie onderstaande kaart.

Er is tijdens de werkzaamheden een stremming in de Amstel ter hoogte van de oostelijke onderdoorgang van de Rozenoordbrug. Met pontons en boeien zetten we de onderdoorgang af. De westelijke onderdoorgang blijft beschikbaar.