A10: onderhoud Rozenoordbrug

A10: onderhoud Rozenoordbrug

Waarom

 • De Rozenoordbrug ligt in de A10 en kruist de Amstel.
 • Het zuidelijke deel van de brug heeft onderhoud nodig. Er zijn scheuren ontstaan in het beton van de brug.
 • Daarom monitoren we de brug en ondersteunen we binnenkort het zuidelijke deel van de brug.
 • Ondertussen kan het verkeer veilig de brug blijven gebruiken.

Bekijk de aanpak

Hoe

ondersteunen steunpunten van zuidelijke deel Rozenoordbrug

Forse opgave

De werkzaamheden zijn onderdeel van de grote onderhoudsopgave in Noord-Holland. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Het verkeer is enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels zijn aan groot onderhoud of vervanging toe.

Heb ik last van de werkzaamheden?

 • We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit, tussen 07.00 en 19.00 uur. Dat gaat niet zonder hinder. Denk aan hinder in de vorm van geluid.
 • Er zijn geen langdurige afsluitingen op de A10 nodig.
 • Er is wel een afsluiting van het voet/fietspad aan de Amsteldijk tijdens de werkzaamheden. De omleiding loopt via het Rozenoordpad. We knappen dit pad op en we plaatsen lichtmasten.
 • De Jan Vroegopsingel verleggen we tijdelijk, om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Tijdens de werkzaamheden is er een stremming in de Amstel ter hoogte van de westelijk onderdoorgang van de Rozenoordbrug. In overleg met de Provincie Noord-Holland bepalen we hoe de doorgang afgesloten wordt.
 • De aanvoer van materiaal zal over het water en over de weg plaatsvinden.
 • Het aanleveren van de grote stalen vakwerken gebeurt in de nacht over de weg.

Wanneer

Klaar: voorjaar 2022
1 november 2021
 • Werkzaamheden aan het middelste steunpunt van de zuidelijke Rozenoordbrug over de Amstel (A10 Zuid)

Er is tijdens de werkzaamheden een stremming ter hoogte van de westelijk onderdoorgang van de Rozenoordbrug. De oostelijke onderdoorgang blijft beschikbaar.

24 december 2021

Werkzaamheden steunpunt Amstel klaar

10 januari 2022

Werkzaamheden steunpunt Amsteldijk en Jan Vroegopsingel

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina's