A10: onderhoud Rozenoordbrug

A10: onderhoud Rozenoordbrug

Waarom

  • De Rozenoordbrug ligt in de A10 en kruist de Amstel.
  • Het zuidelijke deel van de brug heeft onderhoud nodig. Er zijn scheuren ontstaan in het beton van de brug.
  • Daarom monitoren we de brug en ondersteunen we binnenkort het zuidelijke deel van de brug.
  • Ondertussen kan het verkeer veilig de brug blijven gebruiken.

Hoe

ondersteunen steunpunten van zuidelijke deel Rozenoordbrug

Forse opgave

De werkzaamheden zijn onderdeel van de grote onderhoudsopgave in Noord-Holland. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Het verkeer is enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels zijn aan groot onderhoud of vervanging toe.

Heb ik last van de werkzaamheden?

  • We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit, tussen 07.00 en 19.00 uur. Dat gaat niet zonder hinder. Denk aan hinder in de vorm van geluid.
  • Er zijn geen langdurige afsluitingen op de A10 nodig.
  • Vanaf 7 februari is er een afsluiting van het voet/fietspad aan de Amsteldijk tijdens de werkzaamheden. De omleiding loopt via het Rozenoordpad. We knappen dit pad eerst op en we plaatsen lichtmasten.
  • De Ouderkerkerdijk schuiven we tijdelijk 7 m op, om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
  • De aanvoer van materiaal zal over het water en over de weg plaatsvinden.
  • Het aanleveren van de grote stalen frames gebeurt in de nacht over de weg.

Wanneer

Klaar: voorjaar 2022
Vanaf 21 april 2022

Monitoren Rozenoordbrug om te kunnen bepalen of de extra ondersteuning het juiste effect heeft behaald

Voorjaar 2022

Afwerking Rozenoordbrug en herstellen van de weg en de voet- en fietspaden

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina's