A1: groot onderhoud tussen Stroe en Barneveld

Waarom

  • De A1 is een belangrijke verbinding tussen Oost- en West-Nederland.
  • Het wegdek van de snelweg tussen Stroe en Barneveld heeft het einde van de levensduur bereikt.
  • Daarom voeren we groot onderhoud uit.
  • Zo voorkomen we ernstigere schades en kan het verkeer weer vlot en veilig doorrijden.

Hoe

vervangen asfaltverhardingen en voegovergangen en aanbrengen nieuwe markeringen en detectielussen

herstellen betonschades aan viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de weggebruiker

Tijdens de weekenden waarin de werkzaamheden plaatsvinden adviseren we weggebruikers rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd tot 30 minuten.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden kunnen geluidoverlast ervaren door de bouwactiviteiten. De aannemer beperkt de hinder zoveel mogelijk en informeert de omgeving als dat nodig is.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: juli 2024
Vrijdag 28 juni 20.00 tot maandag 1 juli 2024 05.30 uur

A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Barneveld dicht

Onderliggende pagina's