A1/A30: verbeteren doorstroming en veiligheid bij Barneveld en Voorthuizen

A1/A30: verbeteren doorstroming en veiligheid bij Barneveld en Voorthuizen

Waarom & Hoe

  • Er rijdt veel verkeer op de A1 tussen de aansluitingen Barneveld en Voorthuizen. Maar ook op de aansluiting van de A1 en de A30. Hierdoor ontstaan tijdens de spits regelmatig files.
  • We vernieuwen daarom de aansluiting bij Barneveld.
  • Zo zorgen we voor een betere doorstroming en veiligheid.

uitvoeren MIRT-verkenning

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Ontdek meer over de aanpak A1-A30

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2021

Start planuitwerking

2023

Ontwerptracébesluit ter inzage

Deze planning kan nog veranderen.

Voorkeursalternatief

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op maandag 22 februari 2021 het voorkeursalternatief vastgesteld voor de A1-A30 Barneveld. De MIRT-verkenning is hiermee afgerond. Het voorkeursalternatief is het vertrekpunt voor de volgende fase, de planuitwerking.

Start volgende fase: planuitwerking

Het voorkeursalternatief laat in grote lijnen zien hoe de aansluiting A1-A30 er in de toekomst uitziet. In de volgende fase werken we het voorkeursalternatief in meer detail uit. Ook onderzoeken we de (milieu)effecten van het ontwerp en werken we milieumaatregelen uit als die noodzakelijk zijn. Denk daarbij aan geluidschermen om geluidbelasting te verlagen, of aan stikstofmaatregelen.

De planuitwerking is gericht op een goede inpassing van de weg in de omgeving. Het is daarom mogelijk dat het ruimtebeslag van het huidige ontwerp bij de verdere uitwerking nog wijzigt. Verder zal er tijdens de planuitwerking bijzondere aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van het ontwerp. En ook voor de raakvlakken met het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken.

De planuitwerking leidt tot een ontwerptracébesluit dat ter inzage wordt gelegd. Omdat de A1-A30 aansluit op de plannen van de A28/A1 knooppunt Hoevelaken, hangt de realisatietermijn af van een onherroepelijk Tracébesluit A28/A1 knooppunt Hoevelaken.