Spookrijden: een gevaar op de weg

Wanneer een bestuurder van een motorvoertuig gebruikmaakt van de verkeerde weghelft en daardoor tegen het verkeer inrijdt, spreken we van spookrijden. Gevaar ligt dan letterlijk op de loer. Het risico op een ongeluk (bijvoorbeeld in de vorm van een frontale botsing) is dan namelijk groot.

Daarom is het belangrijk dat weggebruikers weten wat ze moeten doen in het geval van een spookrijder.

Wat moet u doen bij spookrijden?

Komt u op de weg een spookrijder tegen, dan adviseren wij u om naar rechts uit te wijken als dat kan, uw voorgangers niet in te halen en de spookrijder te waarschuwen met lichtsignalen. Zoek een veilige plek en bel zo snel mogelijk 112.

Podcast over spookrijden

In deze podcast vertelt verkeersdeskundige Hans van den Berg wat we doen om spookrijden op de snelweg zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast geeft weginspecteur Henk tips wat te doen als u als weggebruiker een spookrijder tegenkomt.