Deel C: overig scheepsbedrijfsafval

Deel C: overig scheepsbedrijfsafval

Beroepsmatige schippers in Nederland hebben een abonnement op hun eco-kaart nodig bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) om overig scheepsbedrijfsafval af te geven langs rijksvaarwegen. Dit is geregeld vanuit het principe: ‘de vervuiler betaalt’.

Huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA)

Het gaat daarbij om huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA, mits niet olie- en vethoudend). Met dit abonnement kunnen schippers gesloten restafvalcontainers openen langs de rijksvaarweg en KGA afgeven bij de milieuboten en het depot Nieuwegein. Op een aantal locaties langs de rijksvaarweg is het ook mogelijk om glas, papier en plastic af te geven.

Grof afval

Grof afval wordt ook tot dit deel van het verdrag gerekend. Dit moet per kilogram worden afgerekend bij het depot of bij de (beperkt aantal) milieuboten. Hiervoor moet men zich eerst registreren bij de SAB.

Afvalwater van hotel- en passagiersschepen

Huishoudelijk afvalwater van hotel- en passagiersschepen, uitgerust voor meer dan 50 personen, valt ook onder deel C. Voor zover deze schepen niet beschikken over een goedgekeurde zuiveringsinstallatie aan boord, moet het afvalwater worden afgegeven aan bijvoorbeeld een commerciële inzamelaar tegen directe betaling. Hiervoor dient de branche of schipper zelf afspraken te maken.

Soorten abonnementen huisvuil en klein gevaarlijk afval

Er zijn verschillende abonnementen mogelijk. Bekijk op de website van SAB de locaties van de afgiftemogelijkheden en de abonnementsmogelijkheden.