Deel A: olie- en vethoudende afvalstoffen

Deel A: olie- en vethoudende afvalstoffen

De Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) zamelt deel A-afvalstoffen in en verwijdert deze. Daarbij gaat het om olie- en vethoudende afvalstoffen, zoals afgewerkte olie en vet, maar ook bijvoorbeeld poetsdoeken en filters.

De schipper betaalt een indirecte verwijderingsbijdrage aan de SAB voor het inzamelen en verwerken van dit afval. Alle verdragslanden werken met hetzelfde systeem. Het maakt dus niet uit in welk land u bunkert of uw olie- en vethoudend afval afgeeft. Meer informatie vindt u op de website van de SAB.