Ontheffing Mijnbouwwet

Dit betreft activiteiten waarvoor een vergunning nodig is op grond van de Mijnbouwwet. Mijnbouwinstallaties in oppervlaktewater moeten om veiligheidsredenen onder meer zijn voorzien van geluidsbakens en lichtbakens. Dat is een eis uit het Mijnbouwbesluit.

Ontheffing

In bijzondere situaties kunt u voor deze verplichting een ontheffing Mijnbouwwet aanvragen. U kunt dan denken aan al geplaatste palen van een mijnbouwinstallatie met tijdelijke noodbebakening, voordat er een platform op is gemonteerd. Deze ontheffing wordt afgegeven door het Rijkswaterstaatsonderdeel waar het gebied onder valt waarin de situatie zich voordoet.

Eerst overleg

Om een ontheffing te krijgen voor dit soort afwijkingen, is het noodzakelijk dat u overleg voert met de instantie die over de scheepvaartveiligheid gaat.

Om de procedure snel te laten verlopen is het verstandig dit overleg te voeren voor u een ontheffing aanvraagt. U kunt daarvoor contact opnemen met de volgende instanties:

Ontheffing aanvragen
WaterNeem contact op metAdresTelefoon
NoordzeeKustwachtKustwachtcentrum, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder0223 - 65 83 00
WaddenzeeRijkswaterstaat Noord-NederlandPostbus 2301, 8901 JH Leeuwarden088 - 797 44 00
IJsselmeer/MarkermeerRijkswaterstaat Midden-NederlandPostbus 600, 8200 AP Lelystad088 - 797 37 00