Kenmerkende waarden

Kenmerkende waarden

Rijkswaterstaat verzamelt al jaren gegevens over de waterstanden en -afvoeren in ons land. Met deze gegevens kunnen we uitrekenen wat gedurende enkele tientallen jaren de representatieve waterstand en afvoer op verschillende locaties in de zee, rivieren en meren was.

Deze representatieve waarden, zoals gemiddelden, hoogste en laagste waarden, over- en onderschrijdingswaarden, noemen we kenmerkende waarden.

Doeleinden van kenmerkende waarden

Kenmerkende waarden zijn voor veel doeleinden te gebruiken. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gevraagd naar de gemiddelde hoogwaterstand te Vlissingen. De gemiddelden per jaar vertonen echter een vrij sterke variatie, zodat een gemiddelde over alleen het laatste jaar onvoldoende representatief is. Met een langjarig gemiddelde is ook snel te zien of de gemiddelde waterstand in het afgelopen jaar bijzonder hoog of juist laag was. Daarnaast is het wenselijk dat alle vraagstellers dezelfde standaardwaarden gebruiken.

Kenmerkende waarden zetten we in bij:

  • trendanalyses
  • ondersteuning van klimaatonderzoek
  • het ontwerpen en aanleggen van onder andere waterkeringen, dijken en sluizen (waterstaatswerken)

Kenmerkende waarden per gebied

Bij het bepalen van kenmerkende waarden onderscheiden we vier gebieden:

Elk gebied heeft een eigen set kenmerkende waarden. Voor de kust zijn ze klaar en voor de rivieren- en het benedenrivieren gebied wordt gewerkt aan een update. Heeft u nu vragen over kenmerkende waarden in het rivieren- of het benedenrivierengebied neem dan contact op met de Servicedesk Data.

De waterstanden in het merengebied staan in grote mate onder invloed van het gevoerde peilbeheer. Om deze reden zijn kenmerkende waarden voor de waterstand in het merengebied niet zinvol.

Een uitgebreide toelichting op de berekeningswijzen, de achtergronden en de locatiespecifieke omstandigheden kan in het rapport Kenmerkende waarden Kustwateren en Grote Rivieren worden gevonden.

Historische waarden

Tot halverwege de jaren 90 werden kenmerkende waarden gepubliceerd via jaarboeken en 10-jarige overzichten. Het laatste 10-jarige overzicht vindt u hier.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen, data-updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data.