Natuur en milieu

Natuur en milieu

Nederland heeft prachtige waterrijke natuurgebieden zoals het waddengebied en de Deltanatuur. Als beheerder van alle rijkswateren beschermt Rijkswaterstaat deze gebieden.