Natuur en milieu

Natuur en milieu

Nederland heeft prachtige waterrijke natuurgebieden zoals het waddengebied en de Deltanatuur. Als beheerder van alle rijkswateren beschermt Rijkswaterstaat deze gebieden.

 • Natuurmaatregelen

  Vanaf de jaren 90 krijgt ecologisch herstel van zoute- en brakke kustwateren steeds meer aandacht van Rijkswaterstaat. Lees meer over de natuurmaatregelen die we nemen.
  #
 • Calamiteiten en het milieu

  Rijkswaterstaat staat 24 uur per dag paraat om in actie te komen bij calamiteiten. Denk aan het opruimen van olie en andere vervuiling, het bergen van gestrande schepen of helpen bij brand aan boord.
  #
 • Kwelders

  Kwelders zijn te vinden op de grens van land en zee en hebben vaak zeldzame flora en fauna. Niet alleen beschermt Rijkswaterstaat een groot deel van deze gebieden, ook worden ze landelijk gemonitord.
 • Zwerfafval

  Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Als beheerder van de rijkswegen en -wateren willen we daarom eigen gebieden schoonhouden