Legger rijkswaterstaatswerken

Legger rijkswaterstaatswerken

In de Legger rijkswaterstaatswerken zijn vaarwegen, kunstwerken, oevers en regionale waterkeringen beschreven. Sinds de invoering van de Waterwet is het verplicht om alle rijkswaterstaatswerken hierin op te nemen.

De Legger bestaat uit overzichtskaarten die de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten beschrijft. Dit wordt de 'normatieve' toestand genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste bodemdiepte van een kanaal of het vereiste profiel van een waterkering.

De Waterwet regelt de leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Om goed te functioneren moeten waterstaatswerken voldoen aan de norm uit de legger. De Legger bestaat uit een formeel besluit en digitale geografische datasystemen. Beheerders, vergunningverleners en toezichthouders zijn de vaste gebruikers van deze Legger, maar de Legger is voor iedereen toegankelijk.

De 1e Legger rijkswaterstaatswerken is vastgesteld in 2012 en in oktober 2014 is de Legger geactualiseerd. Op dit moment loopt de actualisatie van 2021. De actualisatie betreft wijzigingen naar aanleiding van (rivierverruimende) projecten in de uiterwaarden van de Maas- en de Rijntakken. Hieronder onder 'Legger 2021' kunt u het 'Ontwerp Legger rijkswaterstaatswerken 2021' inzien.

De Vegetatielegger is onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken en heeft een eigen kaart en toelichting. Voor het aanpassen van de Legger is er een Leggerbesluit nodig. Daarnaast bleek de opgeleverde situatie in de Heesseltsche Uiterwaarden (Waal) en de Grensmaas (Maas) dermate afwijkend dat hier een apart Projectplan Waterwet vereist is, voordat de Legger kan worden aangepast. De ontwerp projectplannen treft u hieronder aan.

Ontwerp Legger rijkswaterstaatswerken 2021

In het iReport Legger rijkswaterstaatwerken vindt u de toelichting op de Legger rijkswaterstaatswerken.

Vastgestelde Legger 2014