Baggerdepots

Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren veel gedaan om de kwaliteit van het water in onze rivieren, kanalen en meren te verbeteren. Dit is onder andere gebeurd door het baggeren van de waterbodem.

Bij dit baggeren komt in veel gevallen sterk verontreinigd baggerslib naar boven. Deze verontreinigde bagger kan niet in zee worden gestort (bijvoorbeeld voor zandsuppleties) of over het land worden uitgespreid.

Opslag van baggerspecie

In Nederland hebben we op een aantal locaties de mogelijkheid om dit verontreinigd baggerslib veilig op te slaan. Hiervoor zijn een aantal (tijdelijke) baggerspeciedepots gebouwd door het Rijk. Op dit moment beheert Rijkswaterstaat 5 depots: de Slufter op de Maasvlakte, IJsseloog in het Ketelmeer, het Averijhavendepot aan het Noordzeekanaal, het baggerspeciedepot Hollandsch Diep en Put Cromstrijen.

De depotbeheerder heeft in een aantal gevallen de exploitatie uitbesteed aan een marktpartij. Deze aannemer zorgt voor de juiste ontvangst, inbreng en berging van het vervuilde baggerslib in het depot.

Baggerdepot De Slufter

De Slufter is sinds 1987 in gebruik en wordt gezamenlijk beheerd met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het heeft een oppervlakte van 250 ha en ligt op de kop van de Maasvlakte bij Rotterdam. Het depot heeft ruimte voor 150 miljoen m3 baggerspecie. Meer informatie over het aanbieden van baggerspecie bij is te lezen op de website van Boskalis Beheer Slufter.

Baggerdepot IJsseloog

IJsseloog is in gebruik sinds de jaren 90. Het is een kunstmatig eiland in de vorm van een oog en ligt aan de monding van de IJssel, in het Ketelmeer: vandaar de naam. Het depot heeft een oppervlakte van 235 ha en heeft ruimte voor 23 miljoen m3 baggerspecie. Voor meer informatie over het aanbieden van baggerspecie bij dit depot kunt u een e-mail sturen aan Rijkswaterstaat.

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Depot Hollandsch Diep is een kunstmatig eiland in het Hollandsch Diep in de monding van de Rijn en Maas. Het heeft een opslagcapaciteit van 10 miljoen m3 en is sinds 2008 in gebruik. De oppervlakte van het depot is 63 ha. Meer informatie over het aanbieden van baggerspecie bij dit depot staat op de website van baggerdepot Hollandsch Diep.

Baggerdepot Put Cromstrijen

Depot Put Cromstrijen is een voormalige zandwinput en ligt aan de noordoever van het Hollandsch Diep, ten zuiden van Numansdorp. Het depot ligt onder de waterspiegel en wordt gebruikt om matig verontreinigd slib met een laag zandpercentage te storten. De oppervlakte van het depot is 158 ha en het kan 10 miljoen m3 baggerspecie herbergen.

Meer informatie over het aanbieden van baggerspecie bij dit depot staat op de website van baggerdepot Hollandsch Diep.