Vaarweginformatie: FIS

Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) alle vaarweginformatie onder te brengen in 1 systeem. Dat systeem heet Fairway Information Services, kortweg FIS.

De informatie uit Fairway Information Services wordt toegankelijk gemaakt via de website Vaarweginformatie. Alle data is hier op 1 plek gebundeld en snel toegankelijk.

U vindt via de website Vaarweginformatie onder meer de volgende informatie:

  • berichten aan de scheepvaart
  • gegevens zoals bedieningstijden en afmetingen van bruggen en sluizen en diepgang van vaarwegen (VIN-database)
  • waterstanden, afvoeren en doorvaarthoogten
  • seizoensinformatie zoals ijskaarten en zwemwaterberichten
  • elektronische vaarkaarten

Op de website kunt u ook uw persoonlijke berichtenabonnement aanmaken.