AIS: verkeersinformatie scheepvaart

Automatic Identification System (AIS) is een systeem dat de veiligheid verhoogt van de scheepvaart. Het doel van AIS is om een goede communicatie tussen schippers en tussen schippers en verkeersposten mogelijk te maken.

AISĀ is een snelle, nauwkeurige en praktische manier van informatie-uitwisseling. Schepen zijn over een afstand van een paar kilometer (afhankelijk van de plek en het weer) zichtbaar. Zo kan op tijd worden voorbereid op de ontmoeting met andere schepen, zodat deze veilig gepasseerd kunnen worden.

Dit is vooral belangrijk voor plekken met veel bochten en kruisingen van vaarwegen. Hier is het vaak lastig om andere schepen op tijd te zien. Een schipper kan daardoor makkelijker zelf plannen en beslissingen nemen. De beheerder van de vaarweg kan zijn werk beter uitvoeren.

Hoe werkt AIS?

AIS-apparaten zenden automatisch met regelmatige tussenpozen radiogolven uit. Dat gebeurt via een zender die in het apparaat is ingebouwd. Die radiogolven hebben informatie zoals plek, snelheid en scheepsgegevens die te maken hebben met de reis.

AIS-apparaten ontvangen automatisch alle informatie die door andere AIS-apparaten op andere schepen en aan de wal binnen het zendbereik worden uitgezonden.

AIS verplicht

Het gebruik van AIS is sinds 2016 verplicht op wateren waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) geldt. Op de Rijn moeten schepen ook beschikken over een verplichte elektronische vaarkaart (Inland-ECDIS).

De verplichting geldt voor alle beroepsvaart van CEMT klasse I en hoger en recreatievaartuigen langer dan 20 m.

Onderliggende pagina