Praktische informatie

BICS maakt het voor schippers mogelijk om veilig en snel reis- en ladinggegevens elektronisch te melden. Bovendien is BICS goed te gebruiken in combinatie met andere nautische applicaties.

Hoe werkt BICS?

BICS bevat lijsten met nagenoeg alle namen van laad- en losplaatsen, allerhande ladingsoorten en de precieze benamingen en gevarenindicaties van elke gevaarlijke stof die over water mag worden vervoerd. Dat sluit misverstanden door taalproblemen uit en maakt het systeem zeer gebruiksvriendelijk. Per reis hoeven alleen de volgende variabelen te worden ingevoerd:

  • vertrekhaven
  • bestemming
  • soort lading
  • hoeveelheid lading
  • seinvoering
  • diepgang
  • aantal opvarenden

Details over de meldplicht zijn uitgewerkt in artikel 12.01 van het rijnvaartpolitiereglement (RPR) en in artikel 2 van de ‘Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren’ (BPR).

U hoeft via de marifoon alleen nog scheepsnaam en scheepsnummers door te geven bij de objecten, de overige gegevens zijn al bekend in het verkeerssysteem.

Verplichte elektronische melding

Vanaf 2010 zijn alle schepen welke één of meer containers vervoeren al verplicht om hun reis- en ladinggegevens elektronisch te melden. Per 1 december 2018 geldt deze verplichting ook voor alle tankschepen (ongeacht of zij leeg of geladen zijn) op de Rijn en de wateren waar het Binnenvaart Politie Reglement van kracht is.

Per 1 december 2021 geldt er voor alle schepen van artikel 12.01 van het RPR een elektronische meldplicht. Het BPR zal volgen met deze elektronische meldplicht. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft aangekondigd dat eind 2026 er een elektronische meldplicht ingevoerd wordt voor alle schepen groter dan 86 m.

Samenwerking met andere nautische applicaties

BICS kan gemakkelijk communiceren met andere nautische softwarepakketten van derde partijen. Dankzij de gestandaardiseerde interface kunnen gegevens uit verschillende applicaties automatisch worden gedeeld met BICS. Hierdoor hoeft u gegevens niet meer dubbel in te voeren.

Een voorbeeld hiervan zijn de stuwageprogramma’s van verladers. De gegevens die verladers in stuwageprogramma’s invoeren kunnen automatisch worden doorgezet naar BICS voor elektronische aanmelding.

Daarnaast kunnen ook Inland ECDIS viewers, routeplanners en brandstofbesparende applicaties aansluiten op de interface van BICS. Voor meer informatie over externe applicaties kunt u terecht bij het Bureau Telematica Binnenvaart.

BICS aanvragen

Om BICS te gebruiken heeft u een RWS-account en BICS-account nodig. U kunt via een formulier uw accounts aanvragen. Download ook de gratis BICS-software.

Privacy

Gegevens verstuurd met BICS zijn alleen beschikbaar voor Rijkswaterstaat en havenautoriteiten. Belastinginspecteurs en controleurs van vaartijden of bemanningsregelingen hebben geen toegang tot deze informatie. Hulpverleners krijgen de gegevens alleen in geval van nood. Rijkswaterstaat heeft hiervoor in Nederland regels vastgelegd in het privacyreglement verkeersregistratiesystemen.