Operators

De brug- en sluiswachter van vroeger is de nautisch operator van nu. De operators van Rijkswaterstaat zetten zich dag en nacht in voor een vlotte en veilige doorstroming door de sluis, onder de brug of langs de stuw. Met behulp van slimme digitale systemen en camera’s zorgen zij ervoor dat de schipper soepel van A naar B kan.

Taken van een operator

Er werken zo’n 440 operators bij Rijkswaterstaat. Zij bedienen de verschillende bruggen en sluizen. Het is afhankelijk van de locatie of zij dit doen op afstand of dichtbij. Maar ongeacht de locatie zijn een aantal stappen altijd gelijk:

  • De operator heeft via de marifoon contact met de schippers die gebruik maken van de sluis- of brugopening
  • De operator houdt de vaarweg en de eventueel bijbehorende snelweg in de gaten en neemt op het juiste moment de beslissing om de opening te starten
  • Bij de start van de opening houdt de operator goed rekening met minimale hinder voor weg- en vaarweggebruiker
  • De operator controleert het proces en houdt continu rekening met eventuele onverwachte handelingen
  • De operator heeft ook contact met de nautisch verkeersleiders en mobiel verkeersleiders in de regio. Ook is er bij calamiteiten contact met de verschillende hulpdiensten

Handelen bij onverwachte situaties

Iedere week sneuvelt er minimaal 1 slagboom door een onoplettende automobilist of vaarweggebruiker. Onze operators vragen daarom de (vaar)weggebruiker om extra alert te zijn. In de video 'Wie bedient de slagboom van een brug?' leggen 3 operators uit hoe dit onderwerp in elkaar steekt.

Hoi, ik ben Rianne. Ik ben Robby Preesman. -Ik ben Cenk Özçelik. ROBERT LEAÑEZ: Ik ben Robert. Ik werk voor Rijkswaterstaat. Ik bedien de sluizen en de bruggen in het Merwedekanaal in Utrecht. RIANNE FIK: Ik bedien natuurlijk de Houtribsluis. CENK ÖZÇELIK: Wij zijn hier verantwoordelijk voor plusminus veertig objecten, waarvan dertig bruggen, dat zijn heel wat slagbomen, zoals jullie weten. ROBBY PREESMAN: Ik ben brugoperator van de verkeerscentrale in Rhoon en ik bedien onder andere de Spijkenisserbrug. (Een van de hefgedeeltes van de Spijkenisserbrug zakt naar beneden.) RUSTIGE MUZIEK ROBBY: Het kan soms rustig zijn, maar als het moment daar is, moet je wel scherp zijn. CENK: Als het hier ook heel druk is, dan ben je als een spin in het web overal mee bezig. ROBBY: Wat hem uniek maakt, vind ik, is dat hij twee heffen heeft en dat je bij deze brug altijd je 'koppie' erbij moet houden. (Rianne wandelt over een brug. Robert staat bij het Merwedekanaal.) VREDIGE MUZIEK ROBERT: Bij de brug kan het weleens risicovol zijn bij het sluiten van de slagbomen dat er dan toch iemand snel onderdoor wil. CENK: Ik heb wel een keer meegemaakt dat ik bezig was met de slagbomen dicht te maken en dan zie je een moeder met een kinderwagen er net voorbij willen gaan. RIANNE: Voor ons is het ook altijd schrikken. Mensen vergeten toch dat wij ook mensen zijn, wij zien ook alles gebeuren. Er zaten twee personen op de scooter, waarbij de voorste naar voren gebogen zat en de achterste stond overeind en die bleef hangen achter de slagboom. Wat er dan door mijn hoofd heen gaat, is van: sukkel, wat doe je nou? Je zorgt ervoor dat ik nu ook de scheepvaart moet vertragen en de schipper moet informeren van: joh, doe even rustig aan, want er is een voetganger onderdoor gegaan. ROBBY: Je vraagt je echt af, hoe gaat het met die persoon? De persoon is het belangrijkst, maar je moet een proces wel afbreken. Dat betekent ook: de scheepvaart stilleggen. En zeker op de Oude Maas, met alle stromingen, is dat wel een lastig verhaal. RIANNE: Dat doet ons zeker wel wat. Het heeft een behoorlijke impact. Bij ons gaat ons hart ook een paar keer heen en weer dan. CENK: Stel je voor, je doet als bedienaar iets fout, dan heb je dat op je geweten. Een ongelukje is zo gebeurd. ROBERT: Wij doen dit voor jullie en we doen het met plezier en we zouden het leuk vinden als daar ook met plezier naar gekeken wordt. RIANNE: Dus jongens, wacht gewoon even op het rode licht. Het is maar een paar minuutjes, je brengt je eigen veiligheid in gevaar. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/operators. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.)